Hyppää sisältöön
Media

Päivystyksen kokonaisuus linjattiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2016 9.22
Tiedote 13/2016

Reformiministeriryhmä linjasi torstaina 4.2. hallitusohjelman ja hallituksen marraskuussa tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan. Lähipalvelut turvattaisiin ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri tavoin. Myös kiireellistä hoitoa saisi lähipalveluna esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua. Lisäksi tavoitteena on, että ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon.

Kiireellistä vastaanottotoimintaa järjestettäisiin arki-iltaisin ja viikonloppuisin päiväsaikaan terveyskeskusten toimipisteissä. Yhä enemmän jo nyt kiireellistä hoitoa annetaan ensihoitona kotona tai matkalla päivystyssairaalaan.

Vaativan päivystyksen keskittäminen lisäisi potilasturvallisuutta

Kattava ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan, joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavia yliopistollisia sairaaloita. Kuhunkin näistä sairaaloista tulisi vähintään noin kymmenen eri erikoisalan lääkärit ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset. Näin valmius vaativien tilanteiden laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon olisi aina paikalla. Lisäksi ratkaisu lisäisi tasavertaisuutta: ihmiset saisivat vaativia erityispalveluja yhdenvertaisesti eri puolilla maata.

Muut nykyiset keskussairaalat jatkaisivat ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon yhteispäivystystä. Niissä säilyisi myös tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen osaaminen. Lisäksi kaikkein pienimmissä sairaaloissa sekä joissain terveyskeskuksissa tarjottaisiin ympärivuorokautista kiireellistä hoitoa, jos välimatka isomman sairaalan päivystykseen olisi muuten liian pitkä. Näin pystyttäisiin parhaiten turvaamaan koko väestölle kiireellinen hoito asuinpaikasta riippumatta.

Erikoissairaanhoitoa uudistetaan osana sote-uudistusta

Päivystysuudistus turvaa kiireellisen hoidon kaikissa maakunnissa sote-uudistuksen edetessä. Uudistukseen liittyy myös sosiaalipäivystyksen rakenteellinen uudistaminen, josta tiedotetaan maaliskuussa 2016.

Ympärivuorokautisia terveydenhuollon päivystyspisteitä on tällä hetkellä noin 40, kun niitä oli 64 vielä vuonna 2011. Tarvetta on vähentänyt muun muassa ensihoidon tehostuminen ja ihmisten muuttoliike asutuskeskuksiin.

Erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestetään kevään aikana viisi alueellista kuulemistilaisuutta, minkä jälkeen lakiehdotuksesta pyydetään lausunnot.

Lisätiedot

erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 0295 163 382
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 0295 163 406 (sosiaalipäivystystä koskevat kysymykset)

Kuva: Ympärivuorokautisen päivystyksen porrastus

Taustatietoja aiheesta löytyy sivulta alueuudistus.fi.

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun