Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sysselsättningen av partiellt arbetsföra: finansiering för 17 miljoner för att förbättra tjänsterna

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2020 13.16 | Publicerad på svenska 26.10.2020 kl. 14.32
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för 17 miljoner euro för utvecklande av tjänster som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen för partiellt arbetsföra. Understöd har beviljats till 22 regionala projekt runtom i Finland. 

Genom projekten ska tjänsterna för främjandet av arbetsförmågan integreras i social- och hälsocentralernas verksamhet och användningen av metoder för stödd sysselsättning ökas så att de som har det svårast att hitta jobb kan få stöd. 

Projekten är en del av programmet för arbetsförmåga, som syftar till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning.   

”Genom dessa statsunderstöd bereder man och tar i bruk nya och mångsidigare tjänster för partiellt arbetsföra. Vi måste göra allt vi kan för att stödja deras sysselsättning. Att sysselsätta partiellt arbetsföra är viktigt främst för personerna själva, men det är också en central del för uppnåendet av regeringens sysselsättningsmål”, konstaterar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

De regionala projekten är starkt kopplade också till programmet Framtidens social- och hälsocentral och kommunernas sysselsättningsförsök. 

De största understöden beviljades till Vanda, Åbo och Tammerfors

Understöden beviljades till kommuner och samkommuner där social- och hälsovårdsreformens aktörer samarbetar med bland annat arbets- och näringsbyrån, FPA, läroanstalter, företag och övriga organisationer. 

Det är fråga om ett 80-procentigt statsunderstöd, vilket innebär att kommunernas och samkommunernas självfinansieringsandel blir 20 procent. 

Över en miljon euro beviljades till följande städer och samkommuner:

Vanda stad: 1 600 000 euro
Åbo stad: 1 383 000 euro
Tammerfors stad: 1 346 768 euro
Samkommunen för social- och hälsovården i Mellersta Nyland: 1 200 000 euro
Uleåborgs stad: 1 200 000 euro
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos: 1 100 000 euro     
Helsingfors stad: 1 022 000 euro    
Social- och hälsovårdsväsendet i Esbo, hälsovård: 1 020 000 euro 

I den bifogade tabellen förtecknas alla de understödstagarna och understödsbeloppen. 

Läs mer om programmet

Ytterligare information:
Ritva Partinen, specialsakkunnig, tfn 0 296 163 330,  [email protected]


 

Sivun alkuun