Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osatyökykyiset ja työelämä: Tavoitteena kannustinloukkujen purkaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.8.2018 11.23
Kolumni

Kannustinloukkujen purkamiseen etsitään parhaillaan keinoja OTE-kärkihankkeessa.

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa (OTE) on selvitetty, miten kannustinloukkuja työkyvyttömyyseläkkeen ja ansioiden yhteensovittamisessa voitaisiin vähentää.

Erityisesti osatyökyvyttömyyseläkeläisiä halutaan kannustaa työntekoon, jotta heidän työkykynsä saataisiin käyttöön ja samalla heidän toimeentulonsa paranisi, jos eläke on pieni.

Kannustinloukut ovat esteenä työnteon lisäämiselle.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi nykyisten säännösten mukaan käydä myös töissä. Ansioille on kuitenkin asetettu yläraja eli ansioraja. Ansiorajan ylittyessä työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen loppuu eli eläke jää lepäämään. Eläkettä ruvetaan maksamaan uudestaan, jos ansiot jäävät ansiorajaa pienemmiksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen ansiorajat muodostavat kannustinloukkuja työnteon lisäämiseen. Ansiorajojen ylittyessä koko eläkkeen maksaminen keskeytetään, jolloin kokonaistulo pienenee kertaheitolla. Ansioiden pitäisi olla suuremmat kuin eläke ja ansiot yhteensä ansiorajalla, ennen kuin päästäisiin ansiorajalla työskentelyä korkeampaan tulotasoon.

Ratkaisuksi ehdolla lineaarinen malli.

Kannustinloukkujen purkamista selvitti kolmikantainen työryhmä, jonka raportti julkaistiin viime syksynä.

Työryhmä ehdotti osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa ansiorajan ylittävät ansiot pienentäisivät tasaisesti maksussa olevaa eläkettä.

Lineaarinen malli toisi helpotusta osatyökykyiselle, kun ansiorajoja ei tarvitsisi seurata niin tarkkaan eläkkeen menettämisen pelossa. Ansiorajaksi ehdotettiin 50 prosenttia eläkkeen perusteena olevista ansioista, kuitenkin vähintään 600 euroa kuukaudessa. Ansiorajan ylittävät ansiot pienentäisivät eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti.

Kansaneläkejärjestelmään ehdotettiin osatyökyvyttömyyseläkettä niissä tapauksissa, joissa osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Kansaneläkejärjestelmässä täyden osatyökyvyttömyyseläkkeen määräksi ehdotettiin puolikasta takuueläkettä ja lineaarista mallia sovellettaisiin vastaavasti kuin työeläkkeissä.

Työryhmä ehdotti jatkoselvitystä lineaarisesta mallista myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jatkovalmistelu tästä alkoi tämän vuoden helmikuussa. Selvittely on kesken.

Tulorekisteri mahdollistaa lineaarisen mallin käytön

Tavoite on löytää toteutettava malli syksyn kuluessa, jotta hallituksen esityksen valmistelu tarvittavista lainsäädännön muutoksista voitaisiin aloittaa. Lineaarisen mallin toimeenpano edellyttää sitä, että eläkelaitoksilla on tulorekisterin kautta käytössään ansiotiedot. Lineaarista mallia koskeva lainsäädäntö voisi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

Pirjo Moilanen
Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sivun alkuun