Hyppää sisältöön
Media

Osasairauspäivärahaa, kuntoutusrahaetuutta sekä työeläkekuntoutusta kehitetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 14.08
Tiedote 290/2022

Lakimuutoksilla selkeytetään etuuksien toimeenpanoa sekä parannetaan etuudensaajien ja -hakijoiden yhdenvertaisuutta.

Osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiä muutetaan ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaa pidennetään nykyisestä 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuden myöntämisedellytyksiä muutetaan työstä estymisen ja odotus- ja väliajan kuntoutusrahan osalta sekä työkokeilun ajalta maksettavan kuntoutusrahan osalta. Samalla tehdään pienempiä muutoksia kuntoutusrahan takautuvaa hakuaikaa ja ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa koskien. 

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä muutetaan kuntoutuksen hakijan työelämään vakiintumisen arvioinnin osalta. Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä. 

Sekä työeläkelakeihin että Kansaneläkelaitoksen soveltamaan etuuslainsäädäntöön lisätään säännökset, jotka mahdollistavat kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnän työeläkelaitoksien ja Kansaneläkelaitoksen välillä.

Lait tulevat voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, [email protected] (erityisesti Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslakia koskevat asiat) 
neuvotteleva virkamies Eva Ojala, [email protected]ov.fi (erityisesti sairausvakuutuslakia koskevat asiat)
neuvotteleva virkamies Eva Aalto, [email protected] (erityisesti työeläkeasiat)

Sivun alkuun