Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osasairauspäivärahaa haettaessa esitettävä luotettavia selvityksiä

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.11.2006 13.10
Tiedote -

Osasairauspäiväraha käyttöönotto tulee mahdolliseksi pitkien sairauslomien kohdalla vuoden 2007 alusta lähtien. Vähintään 60 sairauspäivärahapäivää yhtäjaksoisesti kestäneen sairauden jälkeen työntekijällä tai yrittäjällä on mahdollisuus palata omaan työhönsä osa-aikaisesti ja saada palkan lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamaa osasairauspäivärahaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään osasairauspäivärahaa haettaessa esitettävistä selvityksistä sekä etuuden maksuajoista. Hallitus päätti asiaa koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 2. marraskuuta.

Osasairauspäivärahalle siirtyminen edellyttää aina lääketieteellistä arviota vakuutetun työkyvystä ja arvion perusteella kirjoitettua lääkärinlausuntoa. Lausunnon kirjoittavan lääkärin tulee olla vakuutetun työtehtävät tunteva työterveyslääkäri tai muu vakuutetun työolosuhteet tunteva lääkäri, jolla on riittävät tiedot vakuutetun työkykyyn vaikuttavista sairauksista ja niiden toimintakyvylle aiheuttamista rajoitteista sekä olennaiset tiedot vakuutetun työstä, työolosuhteista ja työn vaatimuksista.

Lääkärinlausunnon lisäksi työntekijän on esitettävä Kansaneläkelaitokselle selvityksenä osa-aikatyötä koskeva sopimus, josta käy ilmi, että työaika ja palkka vähentyvät vaadittavat 40 – 60 prosenttia aikaisemmasta osasairauspäivärahakauden ajaksi. Yrittäjän on esitettävä muu luotettava selvitys osasairauspäivärahakauden aikaisesta työn tosiasiallisesta vähentymisestä. Samalla asetuksessa esitetään, että jatkossa osittaista vanhempainpäivärahaa hakevalta yrittäjävanhemmalta ei enää edellytetä selvitystä tulojen alenemisesta, vaan vain luotettavaa selvitystä omassa yrityksessä tehdyn työn vähenemisestä laissa säädettyyn prosenttiosuuteen aiemmasta.

Osasairauspäivärahaa maksetaan 12-72 arkipäivää. Esimerkiksi vakuutetun terveydentilan heikkeneminen tai vanhempainvapaalle jääminen voivat keskeyttää osasairauspäivärahakauden ennenaikaisesti. Jotta osasairauspäivärahaa voitaisiin maksaa alle 12 arkipäivän ajalta, vakuutetun on esitettävä tarpeellinen selvitys, josta Kansaneläkelaitos voi luotettavasti todeta osasairauspäivärahaoikeuden päättymisen syyn.

Osasairauspäiväraha maksetaan jälkikäteen kuten muutkin päivärahaetuudet. Maksukausi on 25 arkipäivän mittainen.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Virpi Korhonen, puh. (09) 160 73914

Sivun alkuun