Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu käynnistyi

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.3.2018 12.29
Kolumni

Keskustelu osallistavasta sosiaaliturvasta on käynyt vilkkaana jo vuosia. Siinä on ollut useita erilaisia tulokulmia, mutta yhteistä kaikille niille on ollut huoli pitkäaikaistyöttömistä, työelämästä kokonaan syrjään jääneistä työikäisistä ja heistä, jotka ovat jääneet jopa vuosiksi viimesijaisen toimeentulotuen varaan.

On ilmeistä, että tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja, jotta vaikeassa asemassa olevat työikäiset saisivat nykyistä enemmän ja varhemmin tukea ja apua. Työelämään johtavilla poluilla on aivan liikaa esteitä raivattavaksi silloin, kun elämäntilanne on vaikea. Mutta mahdotonta se ei saisi olla, ja siksi kokeilu laitettiin käyntiin.

Sosiaalityön tehostettu tuki

Osallistavan sosiaaliturvan hankkeessa kuuden kunnan aikuissosiaalityössä kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja heille, joiden työllistyminen on vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta. Pitkittyneen työttömyyden johdosta osa asiakkaista on pudonnut tulottomiksi, ja he ovat erityisen haavoittuvia pienillekin elämän kriiseille. Näiden ihmisten tilanne voi kurjistua entisestään esimerkiksi sairauden, vamman tai muun toimintakyvyn aleneman vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiva ja viivytyksetön yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.

Kokeiluun liittyneissä kunnissa asiakkaat saavat tehostettua tukea. Sosiaalityön asiakkailla on esimerkiksi mahdollisuus päästä aiempaa perusteellisempaan sosiaalisen toimintakyvyn, työkyvyn, terveydentilan ja kuntoutustarpeiden selvitykseen. Hankkeessa myös törmäytetään asiakaslähtöistä, osallistavaa työtapaa palvelujärjestelmän rakenteisiin. Näin pyritään raivaamaan ja ainakin tekemään näkyväksi eri sektoreiden, toimijoiden ja toimintakulttuurien välisiä esteitä ja kynnyksiä. Ajatuksena on, että koska sosiaalityöntekijä tuntee ja tietää asiakkaansa, hänen sanansa painaa myös esimerkiksi työllisyyspalveluista päätettäessä.

Rakenteellisen sosiaalityön välineet osallisuuden tueksi

Elämä ei aina mene kuten suunniteltua. Joskus vain käy niin, että ovet työelämään eivät yrittämisestä huolimatta aukea. Monet erilaiset tekijät, joihin ihminen ei välttämättä voi itse mitenkään vaikuttaa, lannistavat ja vaikeuttavat pyrkimyksiä. Tärkeä osa osallistavan sosiaaliturvan hanketta onkin saada aikaan muutoksia, jottei ainakaan viranomaisten keskinäinen yhteentoimimattomuus aiheuttaisi esteitä tai viiveitä asiakkaan etenemiselle kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Hanke tuottaa arvokasta tietoa etuus- ja palvelujärjestelmien yhteensovittamisen haasteista. Kokeilussa vahvistetaan näin myös rakenteellista muutossosiaalityötä ja luodaan uusia vaikuttamisen tapoja. Kunnissa olevia koordinaattoreita kannustetaan tunnistamaan ja ratkaisemaan erilaisia toimintojen kipupisteitä, joita asiakkaiden asioinneissa on havaittu. Koordinaattorit kokoavat viranomaistoimijoita yhteen paikallisesti ja alueellisesti ja etsivät yhdessä ratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on myös lisätä ihmisten osallisuusmahdollisuuksia. Paikallista yhteisötyötä, uusia toiminnallisia ryhmiä ja tapaamistiloja suunnitellaan kaikilla kokeilupaikkakunnilla.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa hyödynnetään vahvasti luottamukseen, ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen pohjautuvia toimintatapoja. Kunnianhimoisena tavoitteena on löytää entistä parempia malleja syrjäytymisen ja eriarvoisuuden torjumiseksi esimerkiksi madaltamalla eri palvelujen välisiä rajapintoja. Kokeilu on vasta aluillaan, mutta jo tässä vaiheessa on kuitenkin ilmeistä, että sosiaalityötä kannattaa vahvistaa ja että sen tiiviillä yhdessä tekemisellä terveydenhoidon ja työllisyyspalvelujen kanssa voidaan saada paljon aikaan.

Tulevilla maakunnilla on ratkaisun avaimet käsissään myös tässä kokonaisuudessa. Kokeilun ajankohta on siis mitä parhain - siitä saadaan paljon eväitä, joita uusissakin rakenteissa voidaan hyödyntää.

Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri

Sivun alkuun