Hyppää sisältöön
Media

Opiskeluterveydenhuolto sai ohjeet: Miten toimia, kun opiskelijanterveys ei riitä alalle?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2015 11.32
Tiedote
Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen eli SORA-lainsäädännön mukaan terveydenhuollon tehtävä on arvioida opiskelijan terveys ja toimintakyky, jos opiskelija ei sovellu alalle, kun hänen opiskeluoikeutensa perutaan tai palautetaan tai kun hänet on tarve lähettää huumausainetestaukseen. Uuden oppaan tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuollon käytännöt.
 

SORA koskee niitä opiskelijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset ja määräykset koskevat kaikkien alojen opiskelijoita kaikilla koulutusasteilla.

Opas antaa terveydenhuollon henkilöstölle ohjeet toimia lain määrittelemissä ongelmatilanteissa säädösten mukaisesti niin, että opiskelijoiden oikeusturva ja tietosuoja säilyvät. Opas sisältää malleja lainsäädännön edellyttämistä todistuksista ja lomakkeita terveydenhuollon ja oppilaitosten välistä tiedonkulkua helpottamaan.

Opas ei ota kantaa siihen, miten yksittäiset sairaudet vaikuttavat opiskelijan soveltuvuuteen. Jokaisen hakijan ja opiskelijan kohdalla on käytettävä yksilöllistä harkintaa.

Moniammatillinen varhainen tuki on opiskelijan etu

Pari vuotta sitten voimaan tulleen SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Lainsäädäntö antaa oppilaitoksille mahdollisuuksia puuttua niin hakuvaiheessa kuin opintojen aikanakin tilanteisiin, joissa opiskelija ei terveytensä puolesta sovellu niin sanottuun SORA-tutkintoon liittyvälle alalle.

On opiskelijan edun mukaista, että terveydellisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain. Jos käy ilmi, ettei opiskelija sovellukaan valitsemaansa ammattiin, hänet tulee ohjata sopivalle alalle. Näin hänellä ei mene aikaa, energiaa ja kustannuksia hukkaan. Sen sijaan hän valmistuu kohtuullisessa ajassa työelämään sellaiselle alalle, jossa hän voi terveytensä puolesta toimia.

Muun muassa terveydenhuollon ja koulun edustajien on autettava opiskelijaa etsimällä hänelle sopivia ratkaisuja, jotta hän ei jää yksin ja syrjäydy.

Sora-ohjeista järjestetään koulutustilaisuus 9.6.2015 opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle.

Lisätietoja

Tiedote 30.6.2014: Opasluonnos SORA-lainsäädännön toimeenpanoon terveydenhuollossa lausunnoille 

Sivun alkuun