Hyppää sisältöön
Media

Opiskeluhuollon lakimuutokset lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.7.2021 15.36
Tiedote
Pöydän ääressä kaksi aikuista ja yksi lapsi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samassa yhteydessä opiskeluhuollon palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, kootaan yhden järjestäjän vastuulle hyvinvointialueelle. STM pyytää lausuntoja tehtävien siirtymiseen liittyvistä lakimuutoksista. Lausuntoaika on 14.7. – 31.8.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samassa yhteydessä opiskeluhuoltopalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, kootaan yhden järjestäjän vastuulle hyvinvointialueelle. Opiskeluhuollon palvelut toteutetaan kuitenkin edelleen kouluilla ja oppilaitoksissa. Uudistuksen jälkeen toimiva opiskeluhuollon kokonaisuus edellyttää tiivistä kuntien opetustoimen ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä.

Tavoitteena varmistaa ja selkiyttää 

Lausuttavana olevan hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa kunnan ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö opiskeluhuollossa. Esityksessä ehdotetaan, että tulevat hyvinvointialueet muodostaisivat alueensa kuntien kanssa alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän. Opiskeluhuollon aseman vahvistamiseksi esitetään lisäksi opiskeluhuoltosuunnitelmien sitomista kunnan ja hyvinvointialueen strategia- sekä taloussuunnitteluprosesseihin. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden avun ja tuen saanti pyritään varmistamaan laajentamalla koulujen ja oppilaitosten henkilöstön oikeus ottaa tarvittaessa yhteyttä kaikkiin opiskeluhuollon palveluihin. Tavoitteena on myös edistää oppilaan ja opiskelijan itsemääräämisoikeutta sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa tarkentamalla yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakastietojen kirjaamiseen, rekisterinpitoon sekä tietojen luovuttamiseen liittyvää sääntelyä. Esityksellä pyritään lisäksi selkiyttämään opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnallista ohjausta, kehittämistä ja valvontaa.

Lisäksi terveydenhuoltolakia ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia muutettaisiin niin, että sääntely olisi sopusoinnussa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kanssa. Myös lähipalveluperiaate esitetään ulotettavaksi soveltuvin osin kouluterveydenhuoltoon sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon.

Lausuntokierros päättyy tiistaina 31.8.2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Annetut lausunnot ovat julkisia.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, 14.-16.7.2021 ja 9.8.2021 alkaen
Asiantuntija Malla Hyytiäinen, 14.-20.7. ja 9.8.2021 alkaen
Erityisasiantuntija Riina-Maria Leskelä, 19.- 28.7.2021

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun