Hyppää sisältöön
Media

Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kuulemistilaisuus 2.5.2022 sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 12.45
Uutinen
Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kuulemistilaisuus 2.5.2022

Sosiaaliturvakomitea järjesti opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kuulemistilaisuuden maanantaina 2.5.2022. Tilaisuuden tarkoituksena oli käydä sosiaaliturvakomitean linjauksia ja ratkaisuehdotuksia edistävää keskustelua komitean ja jaostojen jatkotyötä varten.

Komitea linjaa välimietintöä varten vuoden 2022 aikana opintotuen ja muiden osaamisen kehittämiseen tarkoitettujen etuuksien uudistamisesta, asumisen tukemisesta, työttömyysturvan periaatteista, keinoista vähentää pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta, työkyvyttömyysetuuksien kehittämisestä, palveluiden paremmasta integroimisesta etuuksiin sekä eri etuuksien tulokäsitteiden, perhekäsitteiden ja haku- ja maksuaikojen yhdenmukaistamisesta.

Kuulemistilaisuuden avasi sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio. Moisio kertoi komitean käyvän parhaillaan läpi ratkaisuehdotuksia nykyjärjestelmän tunnistettuihin ongelmiin ja samalla selvittävän suuria periaatteellisia linjausvaihtoehtoja pitkän aikavälin sosiaaliturvan uudistamiselle. Lisäksi Moisio totesi tilaisuuden avauspuheenvuorossaan, että nykyjärjestelmän osauudistusten ja pitkän aikavälin uudistuksen tavoitteet tulisi olla linjassa keskenään.

Sosiaaliturvan tulisi olla rakenteeltaan ennaltaehkäisevää, kannustavaa ja joustavaa

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt toivat kuulemistilaisuudessa esiin, että monet nuoret kuuluvat sosiaaliturvan silmissä useampaan ”kategoriaan” ja heidän elämäntilanteensa usein muuttuvat nopeasti. Näin ollen myös sosiaaliturvan kokonaisuutta tulisi uudistaa nuorten ja opiskelijoiden kannalta yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi niin palveluiden kuin etuuksien näkökulmasta. 

Keskusteluissa painotettiin muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeita ja haasteita sosiaaliturvan näkökulmasta. Sosiaaliturvan tulisi kattaa kaikki elämänvaiheet ja taata riittävä toimeentulo murroksessa, jossa esimerkiksi työelämän ja työn sekä perhe- ja kotitalousrakenteen merkitykset muuttuvat. Nykyiset työkyvyttömyysetuudet nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta koetaan joustamattomiksi. Opiskelukyvyn tukemisen lisäksi keskeisenä nähdään nuorten kuntoutuksen saatavuuden parantaminen sekä ennaltaehkäisevät keinot. 

Nuorten sosiaaliturvan kokonaisuuden kannalta esiin nostettiin myös jaettu huoli kasvavista nuorten mielenterveyshäiriöistä, jotka tuottavat enenevissä määrin haasteita työ- ja opiskelukykyyn ja siten myös toimeentuloon. Puheenvuoroissa ehdotettiin etuudelta toiselle siirtymisen joustavoittamista. Tätä muun muassa perusteltiin sillä, että jo valmiiksi kuormittuneessa tilassa oleville siirtymävaiheet tuottavat lisäahdistusta, kun toimeentulosta ei ole varmuutta. 

Toimeentulon ja asumisen yhteys

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat pohtivat työttömyys- ja opintoetuuksien ulkopuolelle jäämisen yhteyttä toimeentulotuen nostamiseen. Useissa puheenvuoroissa ehdotettiin ratkaisuiksi ensisijaisten etuuksien tason parantamista, kuten esimerkiksi opintorahan tason korottamista ja tukikuukausien määrän lisäämistä. Lisäksi työttömyysturvan alle 25-vuotiaita ilman ammatillista koulutusta olevia nuoria koskevat erityissäännökset ja rajoitukset nähdään ongelmallisina nuorten toimeentulon näkökulmasta. 

Lisäksi järjestöjen edustajat korostivat opintolainapainotteisuuden yhteyttä nuorten lisääntyneeseen velkaantumiseen. Opintotuen määrä ja opintotukiaika koetaan riittämättömäksi eikä nykyisen järjestelmän nähdä tunnistavan alakohtaisia eroja opintojen työmäärässä ja järjestelytavoissa.

Kuulemistilaisuudessa laajaa huomiota herätti myös nuorten asumisen tukemisen kehittäminen. Yhteisesti tunnustettiin asumistuen kehittämiseen liittyvä haaste yhtäältä tuen yksilöllistämisen ja toisaalta nousevien kustannusten näkökulmasta sekä korostettiin kohtuuhintaisen asumisen tukemisen tarvetta myös tulevaisuudessa.

Komitean puheenjohtajat kiittivät kuulemiseen osallistuneita rakentavasta keskustelusta. Samalla puheenjohtajisto muistutti uusien avausten yhteydessä julkisen talouden reunaehtojen huomioimisesta sosiaaliturvaa kehitettäessä.

Tilaisuuteen osallistuneet nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat

Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Matti Tujula, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Antti Hallia, Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry
Sakari Tuomisto, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL
Titta Hiltunen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry,
Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS
Reetta Pietikäinen, INTO – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, 
Miisa Tervala, Nuorisoasuntoliitto NAL ry

Lisätietoja: 

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 029 516 3085, [email protected]

Sivun alkuun