Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet:
Anvisning om informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården och polisen är klar

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2020 9.38
Pressmeddelande 16/2020

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att hemlighålla patientuppgifterna. Uppgifter får lämnas ut till utomstående endast med patientens samtycke och med stöd av vissa lagar.

Polisen har i vissa situationer möjlighet att få tillgång till patientuppgifter. För att förtydliga dessa situationer och det förfarande som ska iakttas har det beretts en enhetlig anvisning.

I anvisningen tas det upp gällande författningar om utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt några exempelfall. Avsikten är att ge anvisningar och producera allmän information om skyldigheten och rätten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om en patient till polisen.

Anvisningen har utarbetats i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, Polisstyrelsen, statens sinnessjukhus, Psykiaterföreningen i Finland och Finlands Läkarförbund.

Ytterligare information

Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 453
Heidi Lempiö, regeringssekreterare, inrikesministeriet, tfn 0295 488 692

Sivun alkuun