Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö:
Ohje terveydenhuollon ja poliisien väliseen tiedonvaihtoon on valmistunut

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2020 9.38
Tiedote 16/2020

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pitämään potilastiedot salassa. Tietoja voi luovuttaa sivullisille vain potilaan luvalla ja eräiden lakien perusteella.

Poliisilla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus saada käyttöönsä potilastietoja. Näiden tilanteiden ja noudatettavan menettelyn selkeyttämiseksi aiheesta on valmisteltu yhtenäinen ohje.

Ohjeessa käydään läpi terveydenhuollon tiedon luovuttamiseen liittyviä voimassa olevia säädöksiä sekä esimerkkitilanteita. Tarkoituksena on antaa ohjeita ja tuottaa yleistä tietoa terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta ja oikeudesta luovuttaa potilasta koskevia salassa pidettäviä tietoja poliisille.

Ohje on laadittu yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Poliisihallituksen, valtion mielisairaaloiden, Suomen psykiatriyhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton kanssa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, STM, p. 0295 163 453
hallitussihteeri Heidi Lempiö, SM, p. 0295 488 692

Sivun alkuun