Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ohje sote-koordinaattorien palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä toimitettiin avustuksen saajille

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.3.2019 14.45
Tiedote 47/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeistuksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Ohje on annettu valtionapuviranomaisena.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8. maaliskuuta 2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Uudistusta koskeva työ kohdistetaan sote-uudistuksen alueellisen valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin, käytettyjen avustusten raportointiin sekä muuhun uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittuun alasajoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt sote-koordinaattorien palkkaamiseen valtionavustusta yhteensä 2 570 000 euroa vuosille 2018-2019 siten, että avustusta on jaettu noin 143 000 euroa/avustuksen saaja. Ministeriön tekemien valtionavustuspäätösten mukaan avustusta on saanut käyttää vain sote-koordinaattorin palkkausmenoihin ja toimintamenoihin. Uudistuksen rauettua alkuperäistä avustuspäätöksessä tarkoitettua sote-koordinaattoritoimintaa ei ole mahdollista jatkaa.

Sote-koordinaattorin palkkaamiseen myönnettyä avustusta voidaan käyttää avustuspäätöksen käyttötarkoituksen mukaisten toimien asianmukaisen päättämisen ajan ja enintään 31.12.2019 asti. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat sote-koordinaattorin työsuhteesta suoraan aiheutuvat perustellut ja kohtuulliset kulut sekä toiminnasta aiheutuvat muut menot, jotka ovat alueellisen valmistelun päättämisen kannalta perusteltuja ja kohtuullisia.

Avustuksen saajien tulee toimittaa selvitys avustusten käytöstä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sote-koordinaattorin toimikauden päätyttyä.

Ohje sote-koordinaattorin palkkaamiseen myönnetyn valmisteluavustuksen käytöstä

Lisätietoja:

muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 029 516 3723, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
hallitusneuvos Kalle Tervo, STM, p. 0295 163 045, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, p. 029 516 3290, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sivun alkuun