Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Naiset näkymättömiä mediassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.5.2016 16.52
Uutinen

Naiset näkyvät edelleen mediassa selvästi miehiä vähemmän. Vaikka hieman yli puolet maailman väestöstä on naisia, vain joka neljäs mediassa esiintyvä on nainen. Median käyttämistä asiantuntijoista vain viidennes on naisia. Pohjoismaissa tilanne on vain vähän muuta maailmaa parempi.

Tiedot ilmenevät sukupuolten tasa-arvoa uutismedioissa mittaavasta raportista Global Media Monitoring Project 2015.

Miesten ja naisten epätasainen näkyvyys on siirtynyt perinteisistä medioista myös digitaalisiin uutisalustoihin. Tasa-arvoa edistävästä työstä huolimatta naisten näkyvyys mediassa on samalla tasolla kuin edellisessä vertailussa viisi vuotta sitten.

Medialla on keskeinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa. Media heijastaa ja muokkaa käsityksiämme maailmasta. Siksi on tärkeää, että myös moninaisuus näkyy ja kuuluu mediassa. Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä tulla kuulluiksi ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on ratkaisevaa niin sananvapaudelle kuin laadukkaalle journalismille.

Sukupuolten epätasainen edustus mediassa voi johtaa puutteisiin demokratiassa ja sananvapaudessa. Illuusio tasa-arvoisesta yhteiskunnasta ja tietojen puute estävät näkemästä ongelmaa. Sen korjaaminen edellyttää tavoitteita, vakiintuneita toimintatapoja ja työvälineitä, tietoa ja seurantaa.

Yksi keino tasa-arvon parantamiseksi mediassa on tietoisuuden lisääminen toimittajien keskuudessa. Tietoisuus miesten ja naisten epätasaisesta näkyvyydestä on tärkeää, jotta mediassa kiinnitettäisiin enemmän huomiota esimerkiksi haastateltavien sukupuolijakaumaan.

Pohjoismaissa vietetään tänä vuonna lehdistönvapauden 250-vuotisjuhlavuotta. Suomi on ensimmäisellä sijalla kansainvälisessä Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausvertailussa ja muutkin Pohjoismaat kymmenen parhaan joukossa. Pohjoismainen ministerineuvosto on aktiivisesti mukana toimittajille, media-alan toimijoille ja poliitikoille suunnatun Maailman lehdistönvapauden päivän (Unesco World Press Freedom Day) tapahtumassa Helsingissä 2.–4. toukokuuta. Pohjoismaiden ministerineuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä oheistapahtumassa tarkastellaan sananvapautta ja median roolia sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Tapahtuma on osa Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Annamari Asikainen,  p. 02951 63232
projektipäällikkö Heidi Haggrén, p. 02951 63038

Aiheesta muualla

GMMP2015

WPFD 2016 Youth News Room

Seminaari: Naiset näkyviin tiedotusvälineissä (Norden.org)

Freedom of Expression and gender Equality (Who makes the news.org)

Sivun alkuun