Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaikaan ja erityishoitorahaan lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2017 13.18
Tiedote 136/2017

Hallitus esittää, että yrittäjän sairausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa lyhennettäisiin sairastumispäivään. Muutoksella pyritään parantamaan yrittäjien mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään. Muutos koskisi yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä. Tämä johtuu siitä, että he rahoittavat itse vakuutusmaksuillaan omavastuuajan lyhentämisestä aiheutuneet lisäkustannukset.

Suomen Yrittäjien vuosi sitten teettämän kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia sairauslomaa pitäneistä yrittäjistä ei ollut hakenut sairauspäivärahaa. Tämä johtuu osittain nykyisestä käytännöstä, jossa yrittäjän edellytetään korvausta saadakseen pidättäytyvän työstä, kunnes omavastuuaika eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää ovat täyttyneet.

Korotuksia päivärahoihin

Hallitus esittää myös sairausvakuutuslain mukaisiin vähimmäispäivärahoihin korotusta, jotta niiden nettomäärä olisi suurempi kuin toimeentulotuen perusosa. Näin päivärahoja saavat henkilöt olisivat oikean etuusjärjestelmän piirissä. Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha nousisi 616 euroon kuukaudessa.

Molemmille vanhemmille erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta

Hallitus esittää, että molemmille vanhemmille voitaisiin maksaa yhtä aikaa erityishoitorahaa kotona tapahtuvan lapsen saattohoidon ajalta. Näin tehtäisiin poikkeus pääsääntöön, jonka mukaan erityishoitorahaa ei makseta molemmille vanhemmille yhtä aikaa lapsen kotihoidon ajalta. Muutoksella pyritään huomioimaan nykyistä paremmin lapsen ja perheen tilanne, sillä molempien vanhempien läsnäolo ja hoitoon osallistuminen olisi tällaisessa tilanteessa tärkeää.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 12. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Pekka Humalto, p. 0295 163 193, [email protected]

Sivun alkuun