Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia lääkelainsäädäntöön: tavoitteena parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.45
Tiedote 173/2020

Lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin ja tartuntatautilakiin on tehty muutoksia lääkkeiden saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. 

Hallitus esitti lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti on vahvistanut lait tänään 9.7.2020. Lait tulevat voimaan 13. heinäkuuta 2020. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi saatavuushäiriötilanteessa tai saatavuushäiriön todennäköisesti uhatessa jatkossa rajoittaa tai kohdentaa lääkevalmisteiden jakelua ja myyntiä määräaikaisesti, jos se on välttämätöntä kansanterveyden suojelemiseksi. STM:n päätöksellä voidaan esimerkiksi kohdentaa niukkoja lääkevarastoja yhdenvertaisesti mahdollisimman monelle niitä tarvitsevalle järkevän lääkehoidon periaatteen mukaisesti.

 Saatavuushäiriöiden ennakointi tehostuu


Tiedonkulkua lääkejakelun häiriötilanteista toimijoiden välillä parannetaan. Lääketukkukauppojen on jatkossa ilmoitettava viipymättä lääkejakelun katkoksista. Myös lääkevalmisteiden myyntiluvanhaltijoiden ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään. 

Lisäksi apteekkien varastointivelvoite täsmentyy. Apteekkien on ylläpidettävä tavanomaisen asiakaskuntansa vähintään kahden viikon keskimääräistä tarvetta vastaavaa varastoa. Velvoite ei koske vähittäishinnaltaan yli 1000 euron lääkkeitä tai hyvin harvinaisia lääkkeitä. Myös apteekin tiloja koskevia säännöksiä täsmennetään. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja tarkastaja saavat oikeuden antaa määräyksiä varastointivelvollisille lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain nojalla. Tätä lakia täsmennetään lisäksi siten, että velvoitevaraston on sijaittava Suomessa ja että sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää velvoitevarastoinnin alituksesta myös laajamittaisen saatavuusongelman uhatessa.

Tartuntatautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden saatavuus paranee

Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautilain mukainen toimivalta määräaikaisesti rajoittaa tai antaa oikeuksia määrätä ja luovuttaa tartuntataudin hoitoon käytettyjä lääkkeitä laajenee koskemaan myös tartuntataudin ennaltaehkäisyyn ja oireiden ja jälkitautien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautilain mukaista oikeutta poiketa tiettyjen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ennen niiden saattamista markkinoille laajennetaan koskemaan suurempaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden joukkoa.

Muutosten tavoitteena on turvata lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden yhdenvertainen saatavuus ja tarkoituksenmukainen lääkehoito.

Lisätietoja

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri, [email protected] 

Sivun alkuun