Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ohjaukseen – tavoitteena vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 10.18
Tiedote 120/2019

Kanta-palvelut ovat Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusta. Jatkossa niiden kehittämisessä otetaan aiempaa paremmin huomioon palvelujen käyttäjien monipuoliset tarpeet. Muun muassa tämän takia vastaavien toimijoiden työnjakoa selkiytetään.

Kanta-palveluihin liittyviä ohjauksen ja yhteistyön rakenteita kehitetään, jotta palvelut vastaisivat entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten sekä kansalaisten tarpeisiin.

Ohjausmallin uudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi tavoitteena on saada uusia palveluja, tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia käyttöön aiempaa nopeammin. 

Muutoksia toimijoiden työnjakoon 1.1.2020 alkaen

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa Kanta-palvelujen kehittämisen ohjauksesta kokonaisuutena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) vastaavat niihin liittyvästä kehittämisestä ja asiakastuesta. Tähän työjakoon tulee muutoksia 1.1.2020 alkaen.

Jatkossa STM vastaa kokonaisuuden ohjauksesta, tiedonhallinnan tavoitetilojen ja niitä toimeenpanevien kehittämispolkujen suunnittelusta niin, että sote-toimijat ovat osallisena suunnittelussa ja priorisoinnissa.  

THL:n rooli sote-tiedonhallinnan viranomaisena ja yhteentoimivuuden varmistajana vahvistuu. THL vastaa kehittämiskohteiden konseptoinnista, hyötyarvioinneista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja tietoarkkitehtuuriin liittyvistä tehtävistä.

Kelan vastuulle tulee Kanta-kehittämishankkeiden sekä julkisten ja yksityisten käyttöönottojen koordinointi, tuki ja ohjeistus.  Kela vastaa edelleen Kanta-palvelujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sote-tiedonhallinnan toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen jatkuu. Esimerkiksi käyttöönottoihin liittyviä tehtäviä siirtyy THL:stä Kelan hoidettavaksi.

Muutosvaiheessa työnjaosta ja käytännöistä tiedotetaan asiakasyhteistyöverkostoissa.

Lisätietoja

johtaja Minna Saario, p. 0295 163 146
erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 0295 163 702
tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho, p. 0295 163 158

Sivun alkuun