Hyppää sisältöön
Media

Avvecklandet av flerkanalsfinansieringen - tjänstemannaarbetsgruppernas slutrapport på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 10.33 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 13.19
Pressmeddelande 187/2021

Arbetsgrupperna är färdiga med förslaget om avvecklandet av flerkanalsfinansieringen. Tjänstemännen har färdigställt grunden för den parlamentariska beredning som inleds senare. Rapporten är på remiss från den 24 juni till den 31 augusti.  

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska en parlamentarisk kommitté behandla avvecklandet av flerkanalsfinansieringen inom ramen för reformen av social- och hälsovården. 

Med flerkanalsfinansiering avses att social- och hälsovården finansieras via många olika finansieringskällor. Denna utredning gällde finansieringen via sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring.

Hösten 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet fyra beredningsgrupper bestående av tjänstemän med uppgiften att utreda avvecklandet av flerkanalsfinansieringen.

  • Beredningsgruppen för ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården 
  • Beredningsgruppen för reseersättningar 
  • Beredningsgruppen för rehabiliteringen 
  • Beredningsgruppen för läkemedelsersättningar

Utöver dessa tillsätts snarast möjligt också en arbetsgrupp för utredningen av specialfrågor gällande Åland. 

Beredningsgrupperna har sammanställt olika lösningar för avvecklandet av flerkanalsfinansieringen utifrån det arbete och de utredningar som arbetsgrupper gjort under tidigare regeringsperioder och utrett konsekvenserna av de olika alternativen.

Beredningsgruppen har inte kommit med lösningsförslag, utan berett en grund som stöd för den parlamentariska arbetsgrupp som ska tillsättas senare. Den parlamentariska arbetsgruppen inleder behandlingen av avvecklandet av flerkanalsfinansieringen i höst. 

Ytterligare information:

Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668 (tillgänglig 24.6.)
Liisa-Siika-aho, direktör, tfn. 0295 163 085

Sivun alkuun