Hyppää sisältöön
Media

Monikanavarahoituksen purkaminen - virkamiestyöryhmien loppuraportti lausunnolle 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 10.33
Tiedote 187/2021

Monikanavarahoituksen purkamisen virkamiestyö on valmistunut. Virkamiestyöryhmä on tehnyt pohjavalmistelua myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. Raportti on lausunnolla 24.6.-31.8.  

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa monikanavarahoituksen purkaminen. 

Monikanavarahoituksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamista useammasta eri lähteestä. Tässä työssä tarkastelun kohteena on ollut sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen kautta tapahtuva rahoitus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti monikanavarahoituksen purkamisen selvittämistä varten neljä virkamiehistä koostuvaa valmisteluryhmää syksyllä 2020:

  • yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten valmisteluryhmä, 
  • matkojen korvaamisen valmisteluryhmä, 
  • kuntoutuksen valmisteluryhmä ja 
  • lääkekorvauksien valmisteluryhmä.

Näiden työryhmien lisäksi on tarkoitus asettaa pian Ahvenanmaan erityiskysymyksiä selvittävä työryhmä.

Valmisteluryhmät ovat koonneet ratkaisuvaihtoehtoja monikanavarahoituksen purkamiseksi aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta, sekä selvittäneet vaihtoehtojen vaikutuksia.

Työryhmät eivät ole esittäneet ratkaisuehdotuksia, vaan ovat tehneet pohjavalmistelua myöhemmin asettavan parlamentaarisen työryhmän tueksi. Parlamentaarinen työryhmä aloittaa monikanavarahoituksen purkamisen käsittelyn syksyllä.


Lisätietoja

Heli Backman, osastopäällikkö, p. 0295 163 668 (paikalla 24.6.)
Liisa-Siika-aho, johtaja, p. 0295 163 085

Sivun alkuun