Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hur kan jämställdhet mellan könen främjas inom småbarnspedagogiken?

Social- och hälsovårdsministeriet
6.6.2016 11.45
Nyhet

Främjandet av jämställdhet mellan könen inom småbarnspedagogiken förutsätter mer planmässighet, uppföljning av att jämställdhet uppnås samt utbildning.

Till exempel jämställdhetskunnandet bland de småbarnspedagoger som arbetar på daghem och förskolor bör stödjas genom utbildning. I småbarnspedagogernas studier saknas för närvarande en allmän och gemensam studieperiod som skulle bereda småbarnspedagogerna att arbeta för jämställdhet. Detta framgår av en utredning som social- och hälsovårdsministeriet har publicerat.

Barn förväntas uppvisa könsstereotypt beteende

Jämställdhet mellan könen har antecknats som ett mål för småbarnspedagogiken i lagen om småbarnspedagogik. I planer som styr småbarnspedagogiken fastställs dock sällan vad som avses med jämställdhet, hur den i praktiken främjas och hur man följer upp att den uppnås.

Det finns enligt utredningen mycket ojämställd praxis inom småbarnspedagogiken samt vid bemötandet av barn och i verksamhetsmiljöerna. Barnen förväntas till exempel uppvisa ett könsstereotypt beteende, och barnens lekutrymmen, leksaker och lekar är ofta könsbundna.

Stöd med hjälp av en verksamhetsplan för jämställdhet

Ett verktyg i främjandet av jämställdhet mellan könen inom småbarnspedagogiken är en verksamhetsplan för jämställdhet, som numera ska utarbetas på läroanstalter och inom grundläggande utbildning. Undersökningar visar att anteckningar om jämställdhet i planerna har inverkan på hur effektivt och mångsidigt jämställdhet i praktiken åstadkoms.

I utredningen om främjande av jämställdhet inom småbarnspedagogiken (Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa) utreds nuläget för jämställdheten mellan könen inom småbarnspedagogiken. I rapporten beskrivs styr- och servicesystemet inom småbarnspedagogiken, presenteras jämställdhetsproblem som observerats i undersökningar samt föreslås hur jämställdheten kan främjas inom småbarnspedagogiken.

Ytterligare information

Reija Katainen, projektchef, tfn 044 785 2879, [email protected]
Hanna Onwen-Huma, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3233, [email protected]
Terhi Tulkki, regeringssekreterare, tfn 029 516 3229, [email protected]

Utredning: Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa (Raportteja ja muistioita 2016:36)

Sivun alkuun