Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten varhaiskasvatuksessa voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa?

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.6.2016 11.45
Uutinen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa edellyttää nykyistä enemmän suunnitelmallisuutta, tasa-arvon toteutumisen seurantaa sekä koulutusta.

Päiväkodeissa ja esikouluissa työskentelevien varhaiskasvattajien tasa-arvo-osaamista pitäisi tukea koulutuksella. Tällä hetkellä varhaiskasvattajien opinnoista puuttuu yleinen ja yhteinen opintojakso, joka valmistaisi kasvattajia tasa-arvon edistämiseen. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta selvityksestä.

Lapsilta odotetaan sukupuolistereotypioiden mukaista käytöstä

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on kirjattu varhaiskasvatuslaissa yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi. Varhaiskasvatusta ohjaavissa suunnitelmissa kuitenkin harvoin määritellään, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan, miten sitä käytännössä edistetään tai miten sen toteutumista seurataan.  

Selvityksen mukaan varhaiskasvatuksessa on useita epätasa-arvoisia käytänteitä sekä lasten kohtaamisessa että toimintaympäristöissä. Lapsilta esimerkiksi odotetaan sukupuolistereotypioiden mukaista käyttäytymistä, ja lasten leikkitilat, lelut ja leikit ovat usein sukupuolittuneita.

Tukea toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta

Yksi väline sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen varhaiskasvatuksessa on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, joka tulee nykyisin laatia oppilaitoksissa ja perusopetuksessa. Tutkimukset osoittavat, että suunnitelmien tasa-arvokirjauksilla on vaikutusta siihen, miten tehokkaasti ja monipuolisesti tasa-arvoa käytännössä toteutetaan.

Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa -selvityksessä tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon nykytilaa varhaiskasvatuksessa. Raportissa kuvataan varhaiskasvatuksen ohjaus- ja palvelujärjestelmää, esitellään tutkimuksissa havaittuja tasa-arvo-ongelmia sekä ehdotetaan, miten tasa-arvoa voitaisiin varhaiskasvatuksessa edistää.

Lisätietoja

projektipäällikkö Reija Katainen, puh. 044 785 2879, [email protected]
neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma, puh. 029 516 3233, [email protected]
hallitussihteeri Terhi Tulkki, puh. 029 516 3229, [email protected]

Selvitys: Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa (Raportteja ja muistioita 2016:36)

Sivun alkuun