Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta kehitetään?

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.12.2016 15.25
Uutinen

Selvitysten mukaan erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien määrä jakaantuu aloittain ja alueellisesti epätasaisesti.

Esimerkiksi eräillä alueilla erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä on paljon, toisilla liian vähän. Siksi erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta kehitetään erityisellä toimenpideohjelmalla.

Ylilääkäri Teppo Heikkilä sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo videohaastattelussa, miten erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta kehitetään. Lisäksi hän kertoo, miksi erikoistumiskoulutukseen ollaan luomassa uusi avoin valintamenettely, miten opiskelijoiden uravalinnan ohjausta kehitetään ja vaikuttaako sote-uudistus erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutukseen?

Linkki videohaastatteluun: https://youtu.be/LmLxQE0Ui1k

Tekstiversio haastattelusta

Miten koulutusta kehitetään?

”Ensinnäkin meillä on tarkoitus tiivistää valtakunnallista ohjausta ja koordinaatiota. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriöön on perustettu koordinaatiojaosta, jossa on edustettuna kaikki erikoistumiskoulutuksen keskeisimmät sidosryhmät. Sen lisäksi myös sisältökysymyksiä on pohdittu ja sisältöä kehitetään. Tämä tapahtuu ennen kaikkea yliopistojen johdolla, koska yliopistot ovat jatkossakin vastuussa koulutuksen sisällöstä. Kolmanneksi, erikoistumiskoulutukseen liittyvää lainsäädäntöä kehitetään vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita.”

Erikoistumiskoulutukseen ollaan luomassa uusi avoin valintamenettely. Miksi?

”Valintamenettelyn kehittämiseen on oikeastaan kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin yliopistot ovat nähneet, että jos koulutuksen sisältöä ja rakennetta halutaan kehittää, siihen voisi olla hyvä kuulua valintamenettely. On nähty, että avoin valinta olisi erikoistuvien etu. Toinen syy liittyy siihen, että viimeaikaisissa selvityksissä on todettu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikunnassa olevan tiettyä epätasapainoa, jossa toisilla aloilla on liikaa erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä, kun toisilla niistä on pulaa. On nähty, että valintamenettelyn kehittäminen voisi olla yksi hyvä keino oikaista tätä epätasapainoa.”

Opiskelijoiden uravalinnan ohjausta kehitetään. Miten?

”Keskeistä tässä uravalinnan ohjauksen kehittämisessä on informaatio-ohjaus. Meillä on olemassa jo nyt, ja tuotamme jatkossa lisää, tietoa esimerkiksi siitä, millainen työtilanne eri erikoisaloilla on nyt ja tulevaisuudessa. Informaatio on jatkossa tarkoitus antaa avoimesti kaikkien erikoisalaansa miettivien käyttöön. Meillä on ollut myös alustavia keskusteluja yliopistojen urapalveluiden kanssa siitä, miten he voisivat auttaa loppuvaiheen opiskelijoita ja valmistuneita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä oman uransa pohtimisessa. Yksi keskeinen syy sille, miksi on nähty tärkeäksi myös kehittää uravalinnan ohjausta on se, että viimeaikaisissa tutkimustuloksissa on todettu sattuman suuren roolin oman erikoisalan valinnassa vaikuttavan siten, että se lisää tyytymättömyyttä omaan erikoisalaan.”

Vaikuttaako sote-uudistus erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutukseen?

”On aivan selvää, että myös sote-uudistus vaikuttaa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutukseen. Esimerkiksi vielä valmistelussa olevalla valinnanvapaudella on vaikutusta siihen, missä ja miten erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta voidaan toteuttaa. Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä yhtenä keskeisenä haasteena onkin ollut, että miten se yhteen sovitetaan sote-valmistelun kanssa. On selvää, että toimenpideohjelmaa pitää tarvittaessa jatkossa päivittää sitä mukaa, kun sote-uudistuksen valmistelu etenee.”

Liitteet

Uusi toimenpideohjelma: Erikoistumiskoulutukseen avoin valintamenettely (tiedote 30.11.2016)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjelma 2017-2019 (Raportteja ja muistioita 2016:62)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Sivun alkuun