Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mistä Pohjola 2020 -hankkeessa on kyse?

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.5.2016 11.45
Uutinen

Vuodenvaihteessa Suomesta tuli Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja. Samalla käynnistyi hanke nimeltä ”Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä”.

Pohjola 2020 -nimellä tunnettu hanke toteutetaan vuosina 2016–2018 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Projektipäällikkö Kirsi-Marja Lehtelä kertoo videohaastattelussa siitä, miten Pohjola 2020 -hankkeessa etsitään uusia keinoja hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden säilyttämiseksi suurten yhteiskunnallisten haasteiden leimaamassa tilanteessa.

Linkki videohaastatteluun: https://youtu.be/u3qgOjK-2f8

Tekstiversio haastattelusta

Mistä Pohjola 2020 -hankkeessa on kyse?

"Tarkastelemme projektissa pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntamalleja. Tarkoitus on selvittää, voitaisiinko jotakin tehdä eri tavalla kuin ennen. Voidaanko esimerkiksi yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistää tekemällä enemmän monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon, kulttuuri- ja opetusalan ja työelämän kesken?"

Miksi hanke on tärkeä juuri nyt?

"Maailmassa on meneillään nyt paljon muutoksia. Siksi meidän on mietittävä hyvinvointiyhteiskuntiamme ja niiden toimintaa sekä sitä, voisimmeko tehdä asioita nykyistä paremmin tai eri tavalla ja voisimmeko oppia jotain toisiltamme. Hyvinvointiyhteiskunnan kohtaamat haasteet liittyvät osin väestörakenteeseemme ja sen kehitykseen. Myös maailmanpolitiikka ja tapahtumat maailmalla haastavat pohjoismaista hyvinvointimallia jatkuvasti."

Mitä hankkeella halutaan saavuttaa?

"Haluamme parantaa pohjoismaisen yhteistyön sisältöä ja muun muassa kehittää sen rakenteita. Selvitämme esimerkiksi, voidaanko jo olemassa olevia yhteistyöelimiä kehittää. Haluamme myös luoda pohjoismaisen verkoston, joka voisi näyttäytyä ulospäin eräänlaisena Team Nordicina. Saatamme olla Pohjolassa aika hyviä joillakin osa-alueilla, mutta muun maailman kanssa kannattaa silti käydä vuoropuhelua. Meillä olisi ehkä opittavaa toinen toisiltamme."

Hanke on osa PMN:n puheenjohtajakauden ohjelmaa ja niin sanottu painopisteprojekti. Mitä se merkitsee?

"Painopisteprojektit ovat uusi elementti pohjoismaisessa yhteistyössä. Niitä on ollut vasta kahdella edellisellä puheenjohtajamaalla, Tanskalla ja Islannilla, ja nyt on Suomen vuoro. Suomi voi vuonna 2016 käynnistää kolmivuotisen hankkeen, ja siten työhön saadaan lisää jatkuvuutta. Koska painopisteprojektit kestävät kolme vuotta, hankkeen aikana pystytään entistä paremmin näkemään, miten ideat toimivat. Näin pitkillä hankkeilla on myös aiempaa enemmän vaikutusta pohjoismaiseen yhteistyöhön."

Hanke jatkuu vuoteen 2018. Mitä kolmessa vuodessa voidaan nähdäksesi saavuttaa?

"Toivon, että tiedämme kolmen vuoden kuluttua nykyistä paremmin ja selvemmin, millä osa-alueilla yhteistyö kannattaa. Toivon myös, että olemme ehtineet kartoittaa yhteistyön rakenteet ja ehkä myös kehittää toimintaa. Lisäksi toivon, että meillä on suunnitelma Team Nordicista eli asiantuntijoiden, poliitikkojen ja muiden tarpeellisten henkilöiden verkostosta, joka voi edustaa Pohjoismaita asiantuntevasti kansainvälisillä foorumeilla pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen kehitystä koskevissa kysymyksissä."

Haastattelu: Anne-Sofie Pesola

Video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun