Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Saarikko: Lapsia on kuultava sijaishuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.9.2018 11.30
Tiedote 129/2018

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Tämä oikeus on myös niillä noin 18 000 lapsella, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Viime viikkoina on puhuttu paljon siitä, millaista lasten ja nuorten arki on lastensuojelun laitoshoidossa, erityisesti koulukodeissa.

”Vaikka tällä hallituskaudella on jo kehitetty laajasti lastensuojelun toimintaa ja lisätty ennaltaehkäisevää työtä, lastensuojelun valvonta ja ohjaus vaativat kuitenkin edelleen vahvistamista. Lastensuojelulakiin tehdään vielä tänä syksynä uusi säännös, jonka mukaan valvontaviranomaisten on kuultava lapsia sijaishuoltoon kohdistuvilla valvontakäynneillä”, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

”Lakimuutoksella vahvistetaan muutenkin lasten oikeusturvaa, hyvää kohtelua ja huolenpitoa. Lastensuojelulaitoksilla olisi velvollisuus tehdä yleinen lapsen hyvää hoitoa koskeva suunnitelma. Vain asiaan koulutuksen saanut henkilö voisi tehdä rajoituspäätöksiä. Rajoituksen käytön jälkeen asia on käytävä lapsen kanssa läpi, hänen asiakassuunnitelmansa on tarkastettava ja lapselle on kerrottava muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuudesta. Rajoitusta ei saa käyttää lapsen rankaisemiseen eikä se voi koskaan olla lasta alistava, loukkaava tai nöyryyttävä.”

Sijaishuollon valvontaa vahvistetaan lisähenkilöstöllä ja uudella valvontamallilla

”Valvonnan resurssit ovat osoittautuneet vähäisiksi. Jotta sijaishuollon valvonta- ja ohjausviranomaiset pystyvät vahvistamaan valvontaa, vuoden 2019 talousarvioesitykseen ehdotetaan lisähenkilöiden palkkaamista. Sijaishuollon valvonta myös määritellään valvontavirastojen eli aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston keskeiseksi tehtäväksi vuonna 2019.”

”Sijaishuollon valvonnan vahvistamiseksi on laajassa, eri toimijoiden yhteistyössä kehitetty uusi malli, joka edistää lasten kuulemista ja osallisuutta. Mallia toteutetaan jo yhdeksässä maakunnassa. Lapsikohtaista valvontaa on edistetty muun muassa tuottamalla tutkimustietoa ja työvälineitä sosiaalityöntekijöiden käyttöön. Sijaishuollon laatukriteerit valmistuvat syksyllä 2018 ja ne viedään osaksi lastensuojelun laatusuositusta. Näiden lisäksi käynnistetään lapsen osallisuutta ja kuulemista edistävä tutkimus- ja kehittämishanke.”

Lisätietoja

sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 02951 63581
neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 02951 63596
johtaja Kari Ilmonen, p. 02951 63299

Sivun alkuun