Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko: Hyvää taantumaan varautumista on pitää huolta terveydestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2009 8.05
Tiedote -

”Terveys on sekä yksittäisille ihmisille että koko yhteiskunnalle voimavara, josta huolehtiminen on taloustaantuman aikana tärkeämpää kuin koskaan. 1990-luvun alun lamavuosina terveydenhuollossa tehtiin leikkauksia erityisesti ehkäiseviin palveluihin ja terveyden edistämiseen, mikä on näkynyt terveystilastoissa ja hoidon kustannuksissa vielä vuosia myöhemmin. Kunnissa lienee kuitenkin nyt enemmän viisautta jättää vastaavat lyhytnäköiset ratkaisut tekemättä”, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko keskiviikkona 28. tammikuuta Korkeakoulutus ja tutkimus politiikkaohjelmien toimeenpanon vauhdittajana -seminaarissa.

”Taantuma vaikuttaa todennäköisesti eniten jo heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin ja esimerkiksi työttömyyden myötä vähentyneet selviytymiskeinot saattavat lisätä turvattomuutta. Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja terveydentila on parantunut, mutta erot väestöryhmien välillä ovat entisestään kasvaneet. Terveysongelmat ovat yleisempiä vähiten koulutettujen ja huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ryhmissä. Suurimpia uhkakuvia ovat alkoholi, lihavuus, tupakka ja mielenterveysongelmat. Meidän on varmistettava, että kaikille luodaan mahdollisuudet ja tuki oman terveytensä ylläpitämiseen”, totesi ministeri Risikko.

Ministeri Risikko painotti tietojen ja taitojen lisäämistä, sillä se antaa paremmat mahdollisuudet tehdä terveyteen myönteisesti vaikuttavia valintoja, ottaa vastuuta omasta, lähiyhteisön ja ympäristön terveydestä sekä kehittää itsehoitovalmiuksia.

”On tärkeää, että terveyden edistäminen sisältyy kouluissa opetussuunnitelmiin, ja muutkin kuin nuoret saavat helposti yksilöllistä terveysneuvontaa eri elämänvaiheissa sekä tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä. Myös ammattihenkilöt tarvitsevat koulutusta ja tutkimustietoa, jotta he osaisivat tukea ja edistää muiden terveyttä”, korosti ministeri Risikko.

”Hyvin toimiva ja kaikkien saatavilla oleva perusterveydenhuolto voi osaltaan olla lievittämässä taloustaantuman terveysvaikutuksia. Terveyskeskusten toiminnan kehittäminen, mihin olemme valmistelleet toimenpiteitä, on sen vuoksi nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Perusterveydenhuolto voi olla myös tärkeä linkki terveyteen vaikuttavien riskien vähentämisessä. Tässä talous- ja työllisyystilanteessa meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta työttömien terveydenhuollosta”, totesi ministeri Risikko.

”Terveyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten asuminen, työolot, ravitsemus ja ympäristö. Taantuman vaikutukset terveyteen välittyvät juuri näiden kautta. Yhteistyö kunnassa eri hallintosektoreiden välillä on sen vuoksi tärkeää. Jokainen kriisi on myös mahdollisuus: se saattaa pakottaa uudistuksiin, jotka osoittautuvat tehokkaiksi vaihtoehdoiksi. Taloustaantuman aikanakin on katsottava tulevaisuuteen ja tehtävä kestäviä investointeja. Terveyteen investoiminen kannattaa”, muistutti ministeri Risikko.

Paula Risikko
Sivun alkuun