Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Työpaikkoja kannustetaan työkyvyn edistämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2009 6.04
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan tavoite keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän myöhentymisestä on realistinen, kun otetaan huomioon eliniän odotteen merkittävä kasvu tulevaisuudessakin.

"On selvää, että kun elinikä pitenee 2-3 vuodella kymmenen vuoden aikana,  työssä tullaan olemaan nykyistä pidempään, mikäli voimia ja työkykyä riittää", sanoi ministeri Hyssälä tänään 17. syyskuuta pohjoismaisessa Ikääntymisseminaarissa Helsingissä.

Asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin määrätietoista toimintaa.

"Asenteiden muokkaaminen työurien pidentämiseksi sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi on välttämätöntä. Työnantajalla pitää olla asenne, että hän haluaa kehittää työoloja ja henkilöstöä ja turvata terveelliset, turvalliset ja kannustavat työolot. Vastaavasti henkilöstöllä pitää olla halu kehittää osaamistaan, työtään ja työyhteisöään", sanoi ministeri Hyssälä.

"Sata-komitea on esittänyt, että työpaikkojen työterveyshuollossa otettaisiin käyttöön ennaltaehkäisevät mallit.  Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jolla työnantajille korvataan 60 prosenttia työterveyshuollon menoista, mikäli työpaikalla ja työterveyshuollossa on otettu käyttöön toimintamalli, jolla edistetään työkykyä ja hallitaan sairauspoissaoloja. Tällöin toimenpiteet kohdennetaan täsmällisesti ja tehokkaasti työkykyä heikentäviin tekijöihin ja reagoidaan nykyistä aikaisemmin", sanoi ministeri Hyssälä.

Kysymys on toimintatavoista sairauden pitkittyessä, kuntoutukseen ohjaamisessa ja hoitavien tahojen keskinäisessä tiedonkulussa.

Uudistuksella pyritään työnantajia kannustamaan työkykyä edistävään ja työkyvyttömyyttä ehkäisevään toimintaan. "Toivon, että työpaikat käyttävät tämän mahdollisuuden hyväkseen", korosti ministeri Hyssälä.

Lisätietoja

Erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. 040 501 2889

 Sivun alkuun