Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Hyssälä: Perusturvan vahvistamisessa on kysymys oikeudenmukaisuudesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2009 13.33
Tiedote -

"Suomalainen sosiaaliturva on kiinteä osa yhteiskuntaa ja vaikuttaa monella tavalla ihmisten jokapäiväiseen elämään. Sosiaaliturvan merkitys tuntuu erityisesti niiden ihmisten elämässä, jotka lasten hoidon, sairauden, vanhuuden tai työttömyyden takia eivät voi hankkia elantoaan työmarkkinoilta", sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä sanoi Kirkon sosiaalifoorumissa Helsingissä torstaina 22. tammikuuta.

"Vuosikymmenien kehitystyön tuloksena Suomessa on laadukas sosiaaliturva, joka sijoittuu hyvin myös kansainvälisessä vertailussa. Kuitenkin meillä hyvinvointierot ovat kasvaneet. Hyvinvoinnin eriarvoisuus on asia, johon meidän on paneuduttava entistä huolellisemmin", ministeri Hyssälä painotti.

Ministeri Hyssälä totesi, että nykyisen hallituksen vahva tahto on vähentää köyhyyttä ja ehkäistä eriarvoistumista. Sata-komitean yhtenä tehtävä on toimeksiantonsa mukaisesti tehdä esitys perusturvan uudistamisesta siten, että turvan taso on riittävä erilaisissa elämäntilanteissa aiheuttamatta tarvetta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen.

"Pidän tärkeänä, että vanhuusköyhyys vähenee. Tavoitteena on parantaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa luomalla erityinen takuueläke, joka nostaa pienintä eläkettä saavien elintason kohtuulliseksi pitkäaikaisena turvan muotona. Kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon nykyistä paremmin turvaavaa mallia valmistellaan parhaillaan Sata-komiteassa hallitusohjelman mukaisesti", ministeri Hyssälä sanoi.

"Hallituksen tavoitteena on myös lapsiystävällisempi Suomi, sillä lapsissa ja nuorissa on Suomen tulevaisuuden avaimet. Nykyinen hallitus valitsi tietoisesti etuuksien kehittämisessä erityisesti heikommalle jääneiden perheiden taloudellisen aseman parantamisen keskeiseksi painopisteeksi. Tutkimusten mukaan heikommalle ovat jääneet yhden huoltajan perheet, monilapsiset perheet sekä aivan pienten lasten perheet. Tämän vuoden alusta toteutui yksi historiallisimmista tulonsiirroista, kun pienimmät äitiys, isyys- ja vanhempainpäivärahat korottuivat työmarkkinatuen tasolle."

Minsteri Hyssälä totesi, että lapsiperheiden toimeentulon parantamisella on keskeinen merkitys myös pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

"Pienituloisten ja toimeentulotukea saavien kansalaisten aseman parantamiseksi on esillä myös toimeentulotuen laskennallisen osuuden siirtäminen Kelan hoidettavaksi. Tällä uudistuksella turvattaisiin yhdenvertainen kohtelu toimeentulotukea saaville kansalaisille. Samanaikaisesti vapautuisi resursseja sosiaalityöhön ja kunnissa voitaisiin näin panostaa entistä enemmän toimeentulo-ongelmien syiden poistamiseen", ministeri Hyssälä sanoi.

"Odotan esityksiä perusturvan vahvistamiseksi komitean toimeksiannon mukaisesti. On hyvä muistaa, että perusturvan vahvistaminen on osa taloutta elvyttäviä toimia, sillä myös pienituloisten kansalaisten ostovoiman vahvistaminen on tärkeää", Hyssälä korosti.

Lisätietoja: erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. 040 501 2889

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun