Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Päivähoitooikeuteen ei tarvitse puuttua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2004 11.57
Puhe -

Yhteiskunnan palvelujärjestelmää on syytä kehittää suurten linjojen ratkaisuina. Sosiaali- ja terveysministeriö joutuu jatkuvasti harkitsemaan, miten voimavarat sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä tulisi jakaa, peruspalveluministeri Liisa Hyssälä sanoi puhuessaan tiedotustilaisuudessa, jossa julkistettiin ministeriön ja Kuntaliiton selvitys kotona olevien vanhempien lasten päivähoitotilanteesta.

Ministeri pitää tärkeänä, että lapsiin investoidaan. Se on tulevaisuuden turvamme, mutta tälläkin lohkolla on tarpeet laitettava järjestykseen. On hyvä jatkossakin eri tavoin seurata lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittymistä ja siitä syntyvää haastetta kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamiselle lapsi- ja perhelähtöisempään suuntaan. Hyssälän mielestä päivähoidon kehittämisen tärkeäksi tavoitteeksi on asetettava, että vanhempien luottamus omiin kasvattajan kykyihin vahvistuu ja että lapsilla on mahdollisuus viettää yhteistä aikaa omien vanhempiensa kanssa entistä enemmän.

Hyssälän mielestä lasten subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ei tarvitse puuttua. Päivähoidon vaihtoehtoja olisi hänen mielestään räätälöitävä nykyistä enemmän perheiden tarpeiden mukaisiksi. Monet kunnat tarjoavat kokopäivähoidon sijaan kevyempiä vaihtoehtoja, kuten osapäivähoitoa, kerhotoimintaa, avointa päivähoitoa. Myös kotipalvelun lisääminen voisi ministerin mielestä vähentää päivähoidon tarvetta ainakin silloin, kun perheeseen syntyy uusi lapsi. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan vain kaksi kuntaa pystyi tarjoamaan kotipalveluja riittävästi.. Palvelujen monimuotoisuus ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö näyttäisi takaavan lapsen ja perheen kannalta parhaan tuloksen.

Kuntien näkemykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden nykymuodosta ja muutostarpeesta vaihtelevat. Suurin osa vastanneista kunnista toivoi oikeuden uudelleen kohdentamista ja määrittelyä. Osa kunnista katsoi, että päivähoitolaki jo nykyisellään suo kunnille mahdollisuuden perhe- ja lapsilähtöisen päivähoidon toteuttamiseen. Tärkeää on esimerkiksi hoitopaikan säilyttäminen lähipäiväkodissa

Ministeriö aloittaa valmistelun kunnille suunnattavan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laatusuositusten toteuttamiseksi, erityishuomiota niissä kiinnitetään nyt tehdyssä selvityksessä esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi ministeriö jatkaa neuvotteluja Kuntaliiton kanssa. Tavoitteena on löytää tapa, joka parhaiten palvelee lapsiperheiden ja erityisesti kiireellistä apua tarvitsevien perheiden asiaa, ministeri kertoi.

.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun