Hyppää sisältöön
Media

Minister Risikko WHO/Euros regionkommitté till Moskva

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 13.9.2010 12.50
Pressmeddelande -

Regionkommittén vid WHO:s regionkontor för Europa (WHO/Euro) har möte i Moskova 13-16 september. På mötet leds den finska delegationen av omsorgsminister Paula Risikko, som deltar i mötet på inbjudan av nya regiondirektören för WHO:s regionkontor för Europa, Zsuzsanna Jakab.

Mötet är det första för Jakab som WHO/Euros regiondirektör och därför finns vittomfattande frågor om riktlinjer för WHO/Euros förvaltning och hälsopolitik på agendan.

På mötet bereder man den nya hälsopolitiken för Europa. Finland stöder skapandet av en europeisk hälsopolitik och erbjuder sin sakkunskap i beredningsarbetet. Tillsammans med sina europeiska kollegor deltar minister Risikko i en ministerpanel tisdagen den 14 september där man diskuterar centrala utmaningar för folkhälsan och hälsopolitiken i Europa på 2010-talet. I panelen berättar minister Risikko om Finlands erfarenheter i förvaltningsöverskridande hälsopolitik. Hälsa i all politik var ett av Finlands hälsoteman under EU-ordförandeskapsperioden år 2006 och regionkommittén har ombett Finland att dela med sig av sina bästa erfarenheter.  

"Finlands största vinningar gällde näring, minskande av tobaksrökning och trafiksäkerhet. Vi har lärt oss att förändringar sker långsamt och att de kräver medborgarnas stöd. Kännedomen om och kunskapen kring såväl medborgarnas, politikernas som tjänstemännens hälsa bör ständigt förbättras", berättade minister Risikko.

Enligt Finlands erfarenheter förutsätter hälsa i all politik långsiktiga mål, ihärdighet, en fungerande offentlig hälsovård, förvaltningsöverskridande strukturer samt nätverkande mellan parter och en dialog. "Finland har i denna fråga mycket värdefullt att ge i det internationella samarbetet. Jag är också glad för att man i WHO vill höra om Finlands erfarenheter och ta lärdom av dessa", konstaterar minister Risikko.

I Moskva diskuterar minister Risikko också med Finlands ambassadör om aktuella social- och hälsovårdsärenden i samarbetet mellan Finland och Ryssland.

Förvaltningsmässigt är WHO indelat i sex geografiska områden. Till WHO:s Europaområde hör allt som allt 53 medlemsländer, medräknat Finland. Områdets högsta beslutande organ är regionkommittén som varje år möts i september. Regionkommittén godkänner organisationens programbudget samt besluter om de viktigaste hälsopolitiska riktlinjerna som gäller Europa.

Ytterligare uppgifter

överinspektör Hannele Tanhua, tfn 050 4906893, [email protected]
direktör Taru Koivisto, tfn 050 327 8352, [email protected]
På vår webbplats

Hälsofrämjande

På andra webbplatser

WHO Regional Office for Europe  

Paula Risikko
Sivun alkuun