Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vad är färdplanen för social- och hälsovårds- och landskapsreformen?

Social- och hälsovårdsministeriet
10.10.2016 10.06 | Publicerad på svenska 10.10.2016 kl. 10.33
Nyhet

Som stöd för de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har det gjorts en färdplan. Medicinalrådet Taina Mäntyranta från social- och hälsovårdsministeriet berättar i en videointervju vad färdplanen egentligen är för något, vem den är avsedd för och hur man använder den.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/-7mNd-ynZsc

Textversion av intervjun

Vad är färdplanen för social- och hälsovårds- och landskapsreformen?

”Färdplanen är en guide eller handbok för landskapen för de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Den innehåller fyra olika faser. Nu pågår den frivilliga förberedelsefasen, sedan kommer den temporära förvaltningen, och sedan blir det val i början av 2018.  Organiseringsansvaret överförs vid ingången av 2019.  I färdplanen finns nu hela eller nästan hela den första fasen, den frivilliga förberedelsefasen, som pågår till nästa sommar.”

Vem är färdplanen avsedd för?

”Vi har 18 landskap, vilket betyder sammanlagt 18 förändringsledare eller regionala ansvariga beredare och 18 beredare av social- och hälsovårdsreformen. I de flesta av landskapen har man redan kommit så långt med organiseringen att där kan finnas närmare trehundra människor med i alla de grupper som jobbar med förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen eller landskapsreformen eller både och. Färdplanen är avsedd för alla dem, men förstås också för alla andra intresserade.

Eftersom den är avsedd för dem som förbereder den stora reformen, innehåller färdplanen en del om lagstiftningen, men där finns också mycket annat. Där finns bra exempel från olika delar av Finland, och de kompletteras hela tiden i takt med att vi får höra någon ny bra idé från landskapen om hur man kan gå till väga i förberedelsefasen. I färdplanen finns länkar till olika ministeriers material, och Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet har också bidragit med material till färdplanen. De som har huvudansvaret för färdplanen är dock finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.”

Hur ska man använda den?

”Färdplanen är elektronisk. Den finns på webbplatsen regionreformen.fi. Färdplanen innehåller fyra faser. När man klickar på faserna öppnas rutor med närmare anvisningar, idéer eller länkar. För närvarande är den uppbyggd enligt de uppgifter som nämns i landskapslagen. Dessa över 20 olika uppgifter har fått ett eget avsnitt. Social- och hälsovården, som utgör kanske 90 procent av hela landskapets verksamhet, har visserligen fått ett längre textavsnitt. Dessutom finns där allmänna texter om personal, egendomar och upphandling. Allt finns på ett och samma ställe på nätet tillsammans med länkar och ytterligare information.”

Video: Kimmo Vainikainen

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto fokus sote-uudistus
Sivun alkuun