Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Blanketterna enligt mentalvårdslagen om vård oberoende av patientens vilja har omarbetats

Social- och hälsovårdsministeriet
7.1.2016 12.08
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat de blanketter som gäller vård oberoende av patientens vilja enligt mentalvårdslagen.

Blanketterna ska tas i bruk den 1 februari 2016.  Samtidigt träder i kraft social- och hälsovårdsministeriets förordning om formulären för de blanketter som gäller vård oberoende av patientens vilja enligt mentalvårdslagen och om övervakningen av begränsningar av patientens självbestämmanderätt (1582/2015). Förordningen finns här.

Genom social- och hälsovårdsministeriets förordning (1582/2015) av den 17 december 2015 fastställs formulären för följande blanketter:

Blanketterna finns tillgängliga på internet (www.suomi.fi) på finska och på svenska som pdf-blanketter som kan fyllas i och sparas.

Skyldighet att skriva en observationsremiss har en läkare i tjänsteförhållande som arbetar vid en hälsovårdscentral och, när sjukvårdsdistriktet sköter jourservicen för en hälsovårdscentral, en läkare i tjänsteförhållande hos sjukvårdsdistriktet som arbetar i jouren. En observationsremiss kan också skrivas av en legitimerad läkare som är verksam inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården.

De andra blanketterna enligt mentalvårdslagen förutom observationsremissen används i sjukhus som ger psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja. Blanketterna används under observationstiden, när man fattar beslut om vård oberoende av patientens vilja och när man ger vård oberoende av patientens vilja.

Blanketterna enligt mentalvårdslagen (observationsremiss, observationsutlåtande, beslut om intagning för vård, beslut om omhändertagande av egendom, beslut om begränsning av kontakter) förs senast den 31 december 2017 in i de patientdatasystem som används inom hälso- och sjukvården. De blanketter som ska användas i datasystemen har fastställts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och definitionerna har förts in i den nationella kodtjänsten. Journalhandlingarna arkiveras i fortsättningen i det nationella patientdataarkivet inom hälso- och sjukvården (Kanta).

Ytterligare information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 02951 63092, [email protected]
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 02951 63388, [email protected]

Sivun alkuun