Hyppää sisältöön
Media

Mielenterveyslain mukaiset tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat lomakkeet on uudistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2016 12.08
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat lomakkeet.

Lomakkeita on alettava käyttää 1.2.2016. Silloin  tulee voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien lomakkeiden kaavoista ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta (1582/2015). Asetus löytyy täältä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1582/2015) on 17.12.2015 vahvistettu seuraavien lomakkeiden kaavat:

Lomakkeet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi täytettävinä ja tallennettavina pdf-lomakkeina internetistä osoitteesta www.suomi.fi

Toimintavelvollisuus tarkkailulähetteen laatimiseen on terveyskeskuksessa työskentelevällä virkasuhteisella lääkärillä sekä, sairaanhoitopiirin hoitaessa terveyskeskuksen päivystyspalvelut, sairaanhoitopiirin palveluksessa olevalla päivystyksessä toimivalla virkasuhteisella lääkärillä. Tarkkailulähetteen voi laatia myös julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa toimiva muu laillistettu lääkäri.

Muita mielenterveyslain mukaisia lomakkeita kuin tarkkailulähetettä käytetään tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa antavissa sairaaloissa tarkkailuaikana, päätettäessä potilaan määräämisestä tahdosta riippumattomaan hoitoon sekä annettaessa tahdosta riippumatonta hoitoa.

Mielenterveyslain mukaiset lomakkeet (tarkkailulähete, tarkkailulausunto, hoitoonmääräämispäätös, päätös omaisuuden haltuunotosta, päätös yhteydenpidon rajoittamisesta) viedään 31.12.2017 mennessä terveydenhuollon käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin. Tietojärjestelmissä käytettävien lomakkeiden määrittely on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja määrittelyt on viety osaksi kansallista koodistopalvelua. Potilasasiakirjojen arkistointi toteutetaan jatkossa terveydenhuollon sähköisessä potilastietoarkistossa (Kanta).

Lisätiedot:

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 02951 63092, [email protected]
lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 02951 63388, [email protected]

Sivun alkuun