Hyppää sisältöön
Media

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien korvauksia yhdenmukaistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2008 11.17
Tiedote -

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien kustannukset on tarkoitus korvata valtion varoista riippumatta siitä, toteuttaako tilakäynnin terveyskeskus vai yksityinen palvelujentuottaja. Tavoitteena on mahdollistaa se, että myös yksityiset palvelujentuottajat voivat nykyistä enemmän osallistua työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen. Hallitus päätti asiaa koskevien lakimuutosten sisällöstä maanantaina 15. syyskuuta. Presidentin on myös tarkoitus antaa lakiehdotukset eduskunnalle maanantaina. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Maatalous on tapaturma- ja ammattitautitilastojen perusteella riskialtis elinkeino. Työterveyshuollolla on keskeinen tehtävä maatalousyrittäjien työkyvyn säilymisessä sekä työtapaturmien ja ammattitautien torjunnassa. Maatalousyrittäjä tekee työterveyshuoltosopimuksen terveyskeskuksen tai yksityisen työterveyshuollon palvelujen tuottajan kanssa. Työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista.

Tilakäynnit ovat keskeinen osa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa. Työterveyshuoltoon liittynyt yrittäjä saa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella 20 prosentin alennuksen tapaturmavakuutusmaksusta. Alennuksen saaminen edellyttää, että yritykseen tehdä tilakäynti vähintään neljän vuoden välein.

Valtio korvaa nykyisin vain terveyskeskuksen tekemän tilakäynnin kustannukset siltä osin, kuin niistä ei makseta korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Vuonna 2007 suurin osa maatalousyrittäjistä oli tehnyt työterveyshuoltosopimuksen terveyskeskuksen kanssa. Ensi vuoden alusta valtion korvaus maksettaisiin yhdenmukaisesti sekä terveyskeskuksen että yksityisen työterveyshuoltopalveluiden tuottajan tekemästä tilakäynnistä tai työpaikkaselvityksestä.

Lisätietoja lakimies Sanna Pekkarinen puh. (09) 160 73174.

Sivun alkuun