Hyppää sisältöön
Media

Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 13.37
Pressmeddelande 209/2016

Från ingången av 2017 ska lantbruksföretagaren och den lokala enhet som ordnar avbytarservice samarbeta för att garantera säkerheten i avbytararbetet. Lantbruksföretagaren ska se till att förhållandena vid lantbruksföretaget är trygga för avbytaren innan avbytarservicen inleds samt under tiden för avbytarservicen.

Representanten för den lokala enheten eller den serviceproducent som är avbytarens arbetsgivare har rätt att göra sådana besök på lantbruksföretaget som hänför sig till ledningen av arbetet, ordnandet av avbytarservicen eller kontroll av avbytarens säkerhet i arbetet. Den lokala enheten har rätt att vägra ordna avbytarservice om lantbruksföretagaren inte tillåter besök eller kan sörja för avbytarens säkerhet i arbetet.

Om den lokala enheten vägrar att ordna avbytarservice ska enheten fatta ett överklagbart, motiverat förvaltningsbeslut om det. En motsvarande bestämmelse har tagits in i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Om lantbruksföretagarens eller pälsdjursuppfödaren inte kan sköta sina arbetarskyddsskyldigheter tillsammans med den lokala enheten, har han eller hon möjlighet att söka och få avbytarservice som han eller hon själv ordnar.

I lagarna har det dessutom gjorts ändringar med anledning av reformen av arbetspensionssystemet. Den nya arbetslivspensionen ska vara en sådan förmån som utgör hinder för möjligheten till avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt för möjligheten till vikariehjälp för renskötare.

Regeringen föreslog den 17 november 2016 att de lagar som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596, [email protected]

Sivun alkuun