Hyppää sisältöön
Media

Maatalouslomittajien työturvallisuus paranee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2016 13.37 | Julkaistu suomeksi 17.11.2016 klo 13.41
Tiedote 209/2016

Vuoden 2017 alusta alkaen maatalousyrittäjän ja lomitusta järjestävän paikallisyksikön on huolehdittava yhdessä työturvallisuudesta lomituksessa. Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvallisia ennen lomituspalvelun alkamista ja lomituksen aikana.

Paikallisyksikön edustajalla tai lomittajan työnantajana toimivalla palvelun tuottajalla on oikeus tehdä työnjohtamiseen, lomituksen järjestämiseen tai lomittajan työturvallisuuden tarkastamiseen liittyviä käyntejä maatalousyritykseen. Paikallisyksiköllä on oikeus kieltäytyä lomituksen järjestämisestä, jos maatalousyrittäjä ei salli käyntejä tai kykene huolehtimaan lomittajan työturvallisuudesta.

Lomituksen järjestämisestä kieltäytymisestä tehdään valituskelpoinen ja perusteltu hallintopäätös. Vastaavanlainen säännös on lisätty turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin.

Mikäli maatalousyrittäjä tai turkistuottaja ei kykene hoitamaan työsuojeluvelvoitteitaan yhdessä paikallisyksikön kanssa, hänellä on mahdollisuus hakea ja saada itsejärjestettyä lomitusta.

Lisäksi lakiin on tehty työeläkejärjestelmän uudistuksesta johtuvat muutokset. Uusi työuraeläke on maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 17.11.2016. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 0295 163 596, [email protected]

Sivun alkuun