Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakuntien lapsi- ja perhepalveluiden muutoshankkeille 19 miljoonaa valtionavustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2016 15.06
Tiedote 251/2016

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma käynnistyy jokaisessa maakunnassa vuoden 2017 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää jokaisen maakunnan sekä pääkaupunkiseudun hankkeille yhteensä 19 miljoonaa kärkihankerahoitusta. Rahoituksella tuetaan palveluiden uudistumista lapsi- ja perhelähtöisiksi niin, että tukea annetaan oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti.

”Käynnistymässä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu kehittämistyö. Nyt luodaan ihmislähtöisiä palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa. Olen erityisen iloinen siitä, että jokaisessa maakunnassa syntyi monien toimijoiden yhteinen tahto osallistua muutokseen. Tämä on hyvä merkki jatkoa ajatellen”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Muutosohjelma sai rahoitushakemuksen jokaisesta maakunnasta ja pääkaupunkiseudulta. Yhteistyössä tehdyissä hakemuksissa olivat mukana kaikki alueen kunnat, järjestöjä, seurakuntia sekä yksityisiä toimijoita.

Jokaisen hakijan tuli valita vähintään yksi muutosohjelman  neljästä kehittämiskokonaisuudesta. Näitä ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

Valtaosa hakemuksista on sisällöllisesti hyvin laajoja. Peräti yhdeksässä maakunnassa kehitetään kaikkia neljää kokonaisuutta.

”Lasten ja perheiden palveluiden kannalta sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovitus ei vielä riitä vaan tarvitaan tiivis yhteys myös sivistyspalveluihin. Siksi muutosohjelmassa rakennetaan siltaa tulevien maakuntien ja kuntien palveluiden välille niin perhekeskustoimintamallin kuin koulun yhteyteen kiinnittyvien oppilashuollon palveluiden kautta”, kertoo LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee ensimmäisen vaiheen ehdolliset rahoituspäätökset seuraavasti:

 • Pääkaupunkiseutu 2 300 000 euroa
 • Pirkanmaa 1 500 000 euroa
 • Varsinais-Suomi 1 500 000 euroa
 • Muu Uusimaa 1 400 000 euroa
 • Etelä-Karjala 1 100 000 euroa
 • Pohjois-Pohjanmaa 1 100 000 euroa
 • Pohjois-Savo 1 100 000 euroa
 • Keski-Suomi 1 000 000 euroa
 • Satakunta 950 000 euroa
 • Etelä-Pohjanmaa 900 000 euroa
 • Keski-Pohjanmaa 900 000 euroa
 • Lappi 900 000 euroa
 • Kanta-Häme 750 000 euroa
 • Etelä-Savo 700 000 euroa
 • Pohjois-Karjala 700 000 euroa
 • Päijät-Häme 700 000 euroa
 • Kainuu 500 000 euroa
 • Kymenlaakso 500 000 euroa
 • Pohjanmaa 500 000 euroa

Lopulliset päätökset tehdään sen jälkeen, kun hankkeet ovat toimittaneet pyydetyt täydennykset. Täydennysaikaa on tammikuun loppupuolelle saakka.

Rahoituspäätöksen perustana on hakemusten puolueeton arviointi. Tähän osallistui Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tieteellisen neuvoston jäseniä sekä STM:n, OKM:n ja THL:n virkamiehiä. Lisäksi LAPE ohjausryhmä käsitteli rahoituskokonaisuuden.

”Arviointiprosessin avulla on varmistettu, että hankehakemukset ovat hakukriteereiden mukaisia. Lisäksi on todettu mahdolliset täydennystarpeet ja arvioitu hankkeiden laatua”, toteaa hankepäällikkö Hanne Kalmari.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 02951 63046

Ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

Sivun alkuun