Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttajanaiset useammin työelämän ulkopuolella kuin miehet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2016 13.47
Uutinen

Lastenhoito kotona vähentää erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyttä. Kotona lapsiaan hoitavat äidit jäävät helposti myös kotouttamistoimenpiteiden, kuten kielikoulutusten ulkopuolelle. Näiden maahanmuuttajanaisten kontakti suomalaiseen yhteiskuntaan voi jäädä vähäiseksi. Tämä voi vuorostaan vaikeuttaa kotoutumista, erityisesti siirtymistä työhön tai koulutukseen.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön uudesta selvityksestä, jossa kartoitetaan maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa.

Toinen tärkeä tasa-arvokysymys maahanmuuttajien keskuudessa on konfliktialueilta Suomeen aikuisuuden kynnyksellä muuttaneiden nuorten miesten asema. Nämä nuoret eivät usein ehdi kiinnittyä suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja he siirtyvät suhteellisen harvoin jatkokoulutukseen. Kuten maahanmuuttajanaisilla, myös tällä ryhmällä on riski jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä.

Kun selvitys tehtiin, havaittiin että ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten terveys- ja hyvinvointieroista on aiemmin ollut vain vähän tietoa. Tuoreet tutkimustiedot olisi tarpeen hyödyntää esimerkiksi palvelujen suunnittelussa. Maahanmuuttajilla esiintyy erilaisia terveys- ja hyvinvointieroja, joista monet ovat varsin sukupuolittuneita. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden riittävyys herättää huolta.

Kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy, terveys- ja hyvinvointierojen käsittely sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Maahanmuuttajanaisia ja -miehiä koskevat kysymykset halutaan huomioida paremmin osana suomalaista tasa-arvotyötä.

Selvitystyö on perustunut lähinnä olemassa olevien tietojen kokoamiseen ja jäsentämiseen. Tämä tarkoittaa, että sukupuolten välistä tasa-arvoa kuvaavat teemat ovat painottuneet saatavilla olevan tiedon mukaisesti.

Maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan selvityksen aineisto koottiin syksyllä 2015. Selvityksen toteutti Ramboll Management Consulting Oy. Syksyllä 2015 nopeasti muuttunutta turvapaikanhakijatilannetta ei ole ollut mahdollista tarkastella raportissa.

Lisätietoja:

tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, p. +358 2951 63548
neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara,  p. +358 2951 63205

Sivun alkuun