Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maa- ja turkistalouden lomituspalveluiden painopiste siirtyy välttämättömiin töihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.12.2015 14.28
Tiedote 222/2015

Maatalouslomittajat hoitavat jatkossa sellaisia välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä, jotka kuuluvat kulloinkin lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäviin. Lomittajat hoitavat vain sellaiset työt, jotka ovat päivittäin välttämättömiä.

Eduskunnan hyväksymien muutosehdotusten myötä Suomen maatalous- ja turkislomittajia koskeva lainsäädäntö vastaa EU:n säädöksiä. Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen lomitusjärjestelmän sisämarkkinoille soveltuvaksi 15.12.2015 tekemällään päätöksellä.

Vuosilomalomitus säilyy maksuttomana

Maatalousyrittäjän vuosilomalomitus säilyy maksuttomana ja sitä saa jatkossakin 26 päivää kalenterivuodessa. Maatalousyrittäjä saa jatkossakin sijaisapua lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten sekä maanpuolustusvelvollisuuksien hoitamista varten.

Lomituspalveluja saavat jatkossa ne maatalousyritykset, joissa kotieläinyksiköitä on vähintään kuusi (6). Kasvinviljelijät eivät voi enää ensi vuodesta lähtien saada lomituspalveluja.
 
Tuettu maksullinen lomitus ja sijaisavusta perittävä maksu nousevat hieman. Täysin maksullisen lomituksen maksu nousee EU:n suuntaviivojen edellyttämällä tavalla vastaamaan vuoden 2016 keskimääräistä kustannustasoa. Valvontakäynnistä peritään jatkossa maksu, samoin varallaolosta.
 
EU:n valtiontukisäännöt muuttavat sijaisapuoikeuksia. Niinpä sijaisapua ei enää myönnetä aikuiskoulutukseen, tuottajajärjestöjen kokouksiin tai muun vastaavan syyn perusteella. Työkyvyttömyyden perusteella saatavaan sijaisapuun tulee rajoituksia.

Itse järjestetty lomitus muuttuu yrityspohjaiseksi

EU:n säännöksien vuoksi itse järjestetyssä lomituksessa korvataan vain ennakkoperintärekisteriin merkityn palveluntuottajan tuottamat palvelut. Maatalousyrittäjä ei siis enää voi ottaa lomittajaa työsuhteeseen, kuten tällä hetkellä. Korvaus maksetaan suoraan palvelun tuottajalle eli lomituspalveluyritykselle.
 
Lomituspalveluja saavat jatkossa ne turkistuottajat, joiden kotieläinyksikkö määrä on vähintään kuusi (6). Turkistuottajien maksullisen lisävapaan maksu nousee maltillisesti.

Valtioneuvosto esitti lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lait 30. joulukuuta. Lisäksi valtioneuvosto antoi asetuksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

Hallitussihteeri Annika Parsons, p. 0295 163 596, [email protected]