Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luottamuksen palauttaminen vanhusalan toimijoiden yhteinen päämäärä

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.3.2019 16.08
Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt, kuntien edustus ja valvontaviranomaiset kokoontuivat 6. maaliskuuta seurantakokoukseen, jossa keskusteltiin vanhusten asumispalvelujen tilanteesta.

Tarkoituksena oli seurata, miten asumispalvelujen laatua on pyritty parantamaan edellisen kokouksen (1.2.2019) jälkeen. Helmikuun työkokouksen tuloksena syntyi 25 toimenpidettä vanhusten asumispalvelujen laadun parantamiseksi. Seurantakokouksessa käytiin läpi, miten yhdessä sovitut toimenpiteet ovat vaikuttaneet toimintaan ja onko toimenpiteissä vielä jotain muokattavaa.

Seurantakokouksessa todettiin, että valtaosassa toimenpiteitä on edistytty kuukauden aikana. 

Palveluntuottajien ja palvelunjärjestäjien oma tilannekuva on selkeytynyt ja johtanut toimenpiteisiin, kuten omavalvonnan parantamiseen ja esimiestyön vahvistamiseen. Valvontaviranomaiset ja kunnat ovat tehneet tarkastuksia useisiin satoihin toimintayksiköihin. Aluehallintovirastojen saamien ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut. 

”Epäkohtia vanhusten asumispalveluissa on tunnistettu ja tunnustettu. Ne ovat rapauttaneet luottamusta, joka palautuu vain toiminnan parantamisella ja yhteisellä vuoropuhelulla. Olen tyytyväinen, että keskustelu on johtanut parannuksiin, mutta tekemistä riittää vielä. Yhteistä keskustelua on jatkettava myös ensi hallituskaudella, jotta vanhusten asumispalvelujen laatu saadaan kuntoon”, totesi ministeri Saarikko. 

Seurantakokouksessa ongelmallisimmiksi kohdiksi todettiin lääkäripalveluiden saanti vanhusten hoivayksiköihin eli rajapinta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä, lääkehuollon kysymykset, kuten lääkejakelu, -osaaminen ja -turvallisuus, koulutetun henkilöstön ja sijaisten rekrytointi sekä johtaminen. Muun muassa näihin asioihin on kiinnitettävä huomiota vanhuspalvelujen käytäntöjä ja lainsäädäntöä uudistettaessa. 

Käyty keskustelu pohjusti myös ministeriössä käyntiin lähtenyttä vanhuspalvelulain uudistamista.

”Vaikka ongelmia on ja niitä on ehdottomasti selvitettävä, täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessa on useita satoja hoivayksiköitä, joissa toiminta on hyvin laadukasta ja turvallista”, ministeri totesi. 

Lisätietoja

Ministeri Saarikon erityisavustaja Elina Das Bhowmik, p. 02951 63109
Osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Kumpulainen, p. 02951 63280
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338

Sivun alkuun