Hyppää sisältöön
Media

Luonnos hallituksen esityksestä potilasvakuutuslain ja eräiden työeläkelakien muuttamisesta lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2020 16.10
Uutinen

Muutosten tavoitteena on selkeyttää potilasvahingon kärsineen asemaa korvauksia maksettaessa ja yksinkertaistaa vakuutuslaitosten välisiä menettelyjä.

STM lähetti 12.5.2020 lausuttavaksi luonnoksen hallituksen esitykseksi potilasvakuutuslain ja eräiden työeläkelakien muuttamisesta.

Muutosten tarkoitus on palauttaa potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset korvauksensaajan näkökulmasta toissijaisiksi työeläkelakien mukaisiin etuuksiin nähden. Muutokset selkeyttäisivät potilasvahingon kärsineen asemaa yhteen sovitettavia korvauksia maksettaessa ja yksinkertaistavat menettelyjä etuuksista huolehtivien vakuutuslaitosten välillä. 

Potilasvakuutuksesta maksettavien ansionmenetyskorvausten ensisijaisuus poistettaisiin kokonaan perhe- ja vanhuuseläkkeiden osalta. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusajan työeläke-etuuksien osalta potilasvakuutus jäisi edelleen ensisijaiseksi rahoittajaksi. Eläkelaitoksella olisi oikeus saada maksamansa etuus takaisin Potilasvakuutuskeskukselta. 

Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää lisäksi eräitä lakiteknisiä tai muutoin vähäisiä tarkennuksia 1.1.2021 voimaantulevaan potilasvakuutuslakiin ja Potilasvakuutuskeskuksesta annettuun lakiin. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloa jatkettavaksi vuoden 2022 loppuun saakka. 

Nyt tehtävien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 12.6.2020.

Lisätietoja:

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies, p. 02951 63546

Sivun alkuun