Hyppää sisältöön
Media

Lomituspalveluja koskevat ensimmäisen vaiheen lakimuutokset lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2022 8.45
Tiedote

Hallituksen esityksestä lomituspalveluja koskevien lakien muutoksista kerätään lausuntopalautetta.

Esitys sisältää lomituslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutokset, jotka koskevat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia, turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia, poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ä. 

Esityksessä ehdotetaan lomituslainsäädäntöön erityisesti Euroopan unionin maatalousalan valtiontukisääntelystä johtuvia muutoksia. Samalla muutettaisiin muun muassa laeissa käytettäviä keskeisiä käsitteitä, lomituspalvelujen myöntämisen yleisiä edellytyksiä, takaisinperintää koskevaa sääntelyä ja yhdenmukaistettaisiin lomituspalvelulakeja osittain.

Esityksen myötä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavaa kotieläintuotantoa harjoittavat maatalousyrittäjät pääsisivät maatalousyrittäjien lomituspalvelujen piiriin. Lisäksi sivutoimisesti kotieläintuotantoa harjoittavat maatalousyrittäjät voisivat saada nykyistä laajemmin lomituspalveluja.

Lausuntoaika on 27.6.-2.8.2022. Lausuntoaineistot on lähetetty lausuntopyynnön jakelussa oleville.

Lisätietoja

hallitussihteeri Anne Vänskä, [email protected]
erityisasiantuntija Mikko Rissanen, [email protected]

Sivun alkuun