Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lineaarinen malli ehdolla työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.9.2017 11.36
Tiedote 125/2017

Työkyvyttömyyseläkeläisille tulisi luoda järjestelmä, jossa he voisivat aiempaa joustavammin tehdä töitä, niin että työnteko olisi taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti osatyökyvyttömyyseläkeläisiä halutaan kannustaa työntekoon, jotta heidän työkykynsä saataisiin käyttöön ja samalla he parantaisivat omaa toimeentuloaan, jos eläke on pieni.

Näin luonnostelee työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista selvittänyt kolmikantainen työryhmä, jonka tekemä raportti julkaistiin 22. syyskuuta. Työryhmä ei ollut kaikilta osin yksimielinen. Selvitysryhmän raportti on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoite on muuttaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeisiin lineaarista mallia, jolla parannettaisiin osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuutta tehdä töitä. Kansaneläkejärjestelmään ehdotetaan osatyökyvyttömyyseläkettä silloin, kun osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Lineaarisessa mallissa olisi ansioraja, jonka ylittyessä eläke pienenisi vähitellen ansion kasvaessa. Mallissa käteen jäävä kokonaistulo ei pienenisi ansiotulojen noustessa. Malli pienentäisi nykyisiä ansaintarajoja, mutta poistaisi nykyiset kannustinloukut ansiorajoilla. Se mahdollistaisi joustavamman työnteon sekä työansioiden että eläkkeen yhteensovittamisen. Etuuden saajan kannalta lineaarinen malli olisi ennustettavampi ja vähentäisi eläkkeen takaisinperintää. Nykyisin eläkkeen maksaminen keskeytetään kokonaan ansiorajan ylityttyä.

Työryhmä ehdottaa jatkoselvitystä lineaariseksi malliksi myös täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta.

Lineaarinen malli on mahdollista ottaa käyttöön sen jälkeen kun tulorekisteri on otettu käyttöön.

Vuoden 2016 lopussa työkyvyttömyyseläkkeellä oli kaikkiaan 210 910 Suomessa asuvaa henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt vuosittain vuodesta 2009 lähtien. Osatyökyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2016 lopussa 23 052 henkilöä. Näiden eläkeläisten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2002, jolloin osatyökyvyttömyyseläkettä sai 12 738 henkilöä.

Nyt julkaistu selvitys ”Kannustinloukut - Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke” on tarkoitettu materiaaliksi, jonka pohjalta voidaan jatkovalmistella mahdollinen lakiesitys työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen p. 02951 63183, [email protected]

Selvitys: Kannustinloukut - Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Sivun alkuun