Hyppää sisältöön
Media

Liikkuvuusavustuksen tunnettuutta syytä lisätä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2022 14.05
Uutinen

Liikkuvuusavustuksella tuetaan matkustamista oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai muuttamista lähemmäs työpaikkaa. Alkuvuonna 2022 toteutetussa selvityksessä on tuotettu tietoa liikkuvuusavustuksen vaikuttavuudesta ja toimivuudesta sekä laadittu kehittämissuosituksia. Avustuksen tunnettuutta on syytä lisätä työttömien työnhakijoiden keskuudessa.

Liikkuvuusavustusta koskevan lainsäädännön uudistuksessa vuonna 2017 oli tavoitteena selkeyttää sääntelyä työnhakijan alueellisen liikkuvuuden tukemisesta ja yksinkertaistaa siten säännösten toimeenpanoa. Selvityksen mukaan nykyinen liikkuvuusavustuksen toimeenpano on pääosin toimivaa ja avustuksen hakeminen sujuvaa. Liikkuvuusavustusta koskevaan lainsäädäntöön ei liity välittömiä muutostarpeita.

Liikkuvuusavustuksen hyödyntäminen on toistaiseksi jäänyt melko vähäiseksi. Avustusta ei tunneta työnhakijoiden keskuudessa, eikä sitä näin ollen osata ottaa huomioon työtä haettaessa. 

Kehittämistarpeet liittyvät erityisesti liikkuvuusavustuksesta viestimiseen ja tukimuodon markkinointiin. Liikkuvuusavustusta tulisi markkinoida kohdennetusti työnhakijaryhmille, erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Avustuksen vaikuttavuutta voidaan selvityksen mukaan parantaa nostamalla sitä näkyvämmin esiin osana TE-palveluita. Myös työnantajat voisivat hyödyntää liikkuvuusavustusta työvoiman houkuttelussa.

Työn vastaanottamista koskevissa päätöksissä liikkuvuusavustuksen vaikutus on ollut rajallinen. Kyselytutkimuksen mukaan suurelle osalle vastaajista liikkuvuusavustus on toiminut korkeintaan lisäkannusteena työn vastaanottamisessa. Tulorekisteritietoihin perustuvan analyysin mukaan liikkuvuusavustusta käyttäneiden työllisyys on avustusjakson jälkeen parantunut selvästi avustusjaksoa edeltäneeseen aikaan. Liikkuvuusavustusta käyttävät henkilöt näyttävät myös pysyvän töissä pidempiaikaisesti avustusjakson jälkeen. Tämä ei kuitenkaan sellaisenaan kerro liikkuvuusavustuksen erillisvaikutuksesta, sillä tutkimuksessa ei muodostettu verrokkiryhmää.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Tuomas Helminen, STM, [email protected] 
asiantuntija Juho Nyman, MDI, [email protected]

Sivun alkuun