Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö lääkelain muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2016 16.03
Tiedote 120/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lääkelain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat pääosin apteekkitoimintaa.

Esityksessä ehdotetaan monia muutoksia, joilla tähdätään käytännön tarpeet huomioiviin muutoksiin lupamenettelyä ja apteekkitoimintaa koskien. Muun muassa avointen apteekkilupien ilmoitusmenettelyn yksinkertaistettaisiin ja ilmoitusten sisältöä parannettaisiin. Apteekkarin vaihdostilanteista nopeutettaisiin lyhentämällä apteekin vastaanottamisen määräaikaa yhdestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Uuden ja luopuvan apteekkarin välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia vaihdostilanteessa täsmennettäisiin. Lakiin lisättäisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle oikeus uhkasakon asettamiseen tarkastuksessa annettujen määräysten tehostamiseksi.

Varsinaista apteekkitoimintaa harjoitetaan toiminimellä. Moni apteekkari on kuitenkin perustanut apteekin tiloissa toimivia osakeyhtiöitä, joiden kautta hoidetaan niin sanottujen yleisten kappatavaroiden kuten ravintolisien ja kosmetiikan myyntiä. Tähän ehdotetaan muutosta. Tavoitteena on, että nykyisen apteekkilupajärjestelmän sisällä pyritään saamaan apteekkitoiminta lääkelain lähtökohtana olevaan tilaan, jossa apteekkitoimintaa harjoitetaan apteekkarin henkilökohtaisena toimintana.

Pääosa ehdotuksista on ollut lausuntokierroksella. Nyt lausunnolle lähtevä lääkelain muutosesitys perustuu pääosin edellisen hallituskauden aikana valmisteltuun hallituksen esitykseen (HE 326/2014 vp). Tuolloin eduskunta ei ehtinyt käsittelemään ehdotusta loppuun ennen keväällä 2015 pidettyjä eduskuntavaaleja.

Lausuntoaikaa on 9.9.2016 asti. Tämän jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle. Lain on pääosin tarkoitus tulla voimaan 1.tammikuuta 2017. Apteekkien tiloissa toimivien muiden yritysten toimintaa koskevan ehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lisätietoja:

lakimies Merituuli Mähkä p. 02951 63575, [email protected]

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle lääkelain muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen 11 ja 20 §:n muuttamisesta

Sivun alkuun