Hyppää sisältöön
Media

Lausunnolla oleva mielenterveyslain muutos vahvistaisi tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvaa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2022 16.11
Tiedote

Mielenterveyslakiin ehdotetaan muutosta, joka vahvistaa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvaa. Hoitavan lääkärin pitäisi tehdä kirjallinen päätös säännöllisestä psykiatrisesta lääkehoidosta, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai hänen tahdostaan ei saada selvyyttä. 

Potilaalla olisi jatkossa mahdollisuus valittaa tästä päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Lääkehoitoa koskeva päätös saataisiin kuitenkin panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta, jotta potilaalle lääketieteellisen perustein annettava asianmukainen ja välttämättömäksi arvioitu hoito voidaan turvata.

Potilasta on aina ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa voidaan kuitenkin joskus joutua antamaan lääkehoitoa, jota potilas vastustaa. Näin menetellään, jos se on potilaan sairauden hoidon kannalta lääketieteellisesti hyväksyttävä toimintatapa ja lääkehoidon antamatta jättäminen vakavasti vaarantaisi potilaan tai muiden terveyttä tai turvallisuutta, eikä potilas kykene sairautensa vuoksi ymmärtämään tai hyväksymään lääkehoidon tarvetta. 

Kaikissa sairaanhoitopiireissä ja jatkossa hyvinvointialueilla sijaitsee psykiatrisia sairaaloita ja osastoja, joissa voidaan toteuttaa tahdosta riippumatonta hoitoa ja myös antaa lääkehoitoa.

Lakimuutoksen taustalla on Europan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antama langettava päätös. Tavoitteena on nyt saattaa vallitseva osin epäselvä oikeustila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämälle keskeisten ihmisoikeussopimusten mukaiselle tasolle. Muutos on tarpeen myös kansallisen oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi. 

Esitys toteuttaa myös pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan lainsäädännöllä vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeutta.  

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnolla 22.7.2022 asti. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Maija Miettinen (23.6. saakka)
johtaja Jaska Siikavirta (24.6.-17.7.)
hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen (18.7. alkaen)
[email protected]

Sivun alkuun