Hyppää sisältöön
Media

I mentalvårdslagen föreslås en ändring som stärker rättsskyddet för de patienter som får psykiatrisk vård oberoende av sin vilja

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2022 16.11
Pressmeddelande

I mentalvårdslagen föreslås en ändring som stärker rättsskyddet för de patienter som får psykiatrisk vård oberoende av sin vilja. Lagförslaget är nu på remiss. Om en patient motsätter sig läkemedelsbehandling eller om patientens vilja inte kan klargöras, ska den läkare som ansvarar för patientens vård fatta ett skriftligt beslut om den psykiatriska läkemedelsbehandlingen.

I lagförslaget föreslås att patienterna i fortsättningen ska ha möjlighet att överklaga beslutet i förvaltningsdomstolen. Men trots att ändring sökts ska beslutet om läkemedelsbehandlingen få verkställas genast för att kunna garantera patienten den adekvata vård som ges på medicinska grunder och som bedömts nödvändig.

I den mån det är möjligt ska vården alltid i första hand ges i samförstånd med patienten. Inom den psykiatriska vård som ges oberoende av patientens vilja är man dock ibland tvungen att ge läkemedel mot patientens vilja. Så kan man förfara om det är godtagbart från medicinsk synpunkt med tanke på behandlingen av patientens sjukdom och om patientens eller andra personers hälsa eller säkerhet allvarligt äventyras om läkemedelsbehandlingen inte utförs, och om patienten på grund av sin sjukdom är oförmögen att förstå eller acceptera behovet av läkemedelsbehandlingen. 

I alla sjukvårdsdistrikt och blivande välfärdsområden finns psykiatriska sjukhus och avdelningar där man har möjlighet att ge både vård och läkemedelsbehandling oberoende av patientens vilja. 

Bakgrunden till lagändringen är en fällande dom av Europadomstolen som gäller Finlands förfaranden. Syftet med lagändringen är att det rådande, och delvis oklara, rättsläget nu ska fås till den nivå som krävs av Europadomstolen och i de centrala människorättskonventionerna. Ändringen behövs också för att säkerställa en enhetlig nationell rättspraxis. 

Förslaget bidrar också till att verkställa det mål i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering som gäller att stärka självbestämmanderätten för personer som använder social- och hälsovårdstjänster.  

Utkastet till regeringspropositionen är på remiss fram till den 22 juli 2022. 

Mer information

Maija Miettinen, specialsakkunnig (till 23.6)
Jaska Siikavirta, direktör (24.6.-17.7.)
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd (från 18.7)
[email protected]

Sivun alkuun