Hyppää sisältöön
Media

Lastensuojelulain muutokset tehdään vaiheittain – esitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta annetaan syksyllä 2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2021 11.36
Tiedote

Lastensuojelulakiin suunniteltujen muutosten käsittelyä vaiheistetaan. Syksyllä 2021 on tarkoitus antaa hallituksen esitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta. Muista lastensuojelulakiin suunnitelluista muutoksista annettaisiin hallituksen esitys kevään 2022 aikana. 

Lastensuojelulain muutosehdotukset olivat lausunnolla keväällä 2021. Niistä pyydettiin kommentteja myös lapsilta ja nuorilta, joilla on kokemuksia lastensuojelusta. Lausuntokierroksella monia ehdotettuja muutoksia kannatettiin laajasti ja niitä pidettiin erittäin tarpeellisina.

Lausuntopalautteen perusteella muutosehdotusten valmistelua on kuitenkin vielä jatkettava, jotta saadaan lasten ja nuorten suojelun tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavat säännökset. Toimivilla säännöksillä voidaan turvata parhaiten lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen. 

Sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitusta koskeva säännös annetaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2021 budjettilakina. Mitoitusta koskevan ehdotuksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022–2023. Vuodesta 2024 alkaen mitoitus olisi 30 lasta/sosiaalityöntekijä.

Lastensuosuojelulain uudistamista jatketaan, jotta lasten ja perheiden tuen tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluissa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. 0295 163 185
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482

Sivun alkuun