Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringarna i barnskyddslagen görs stegvis – en proposition om personaldimensioneringen för socialarbetare inom barnskyddet lämnas hösten 2021

Social- och hälsovårdsministeriet
11.6.2021 11.36
Pressmeddelande

Behandlingen av de ändringar som planeras i barnskyddslagen sker stegvis. Avsikten är att hösten 2021 lämna en regeringsproposition om personaldimensioneringen för socialarbetare inom barnskyddet. En regeringsproposition om de övriga ändringar som planeras i barnskyddslagen ska lämnas under våren 2022. 

Förslagen till ändring av barnskyddslagen var på remiss våren 2021, och också barn och unga som har erfarenhet av barnskydd hade möjlighet att kommentera förslagen. Under remissbehandlingen understöddes många av de föreslagna ändringarna i stor utsträckning och de ansågs vara mycket nödvändiga.

Utifrån remissvaren är det dock nödvändigt att fortsätta beredningen av ändringsförslagen för att bestämmelserna så bra som möjligt ska motsvara barnens och de ungas behov av skydd. Genom fungerande bestämmelser kan man bäst trygga tillgodoseendet av barns och ungas rättigheter. 

Bestämmelsen om personaldimensioneringen för socialarbetare lämnas till riksdagen för behandling hösten 2021 som en budgetlag. Enligt förslaget som gäller dimensioneringen ska en socialarbetare med ansvar för barnens ärenden få ansvara för högst 35 barn 2022–2023. Från och med 2024 ska dimensioneringen vara 30 barn/socialarbetare.

Revideringen av barnskyddslagen fortsätter i syfte att bättre kunna tillgodose barns och familjers behov i tjänsterna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård.

Ytterligare upplysningar

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482

Sivun alkuun