Hyppää sisältöön
Media

Barns och ungas röst ska höras – vi söker de bästa idéerna för att stärka barns och ungas rättigheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 12.56
Pressmeddelande 357/2021

Barn och unga ombeds nu ge sina synpunkter och komma med idéer om vad som borde göras för att kunskapen om barnets rättigheter ska öka och för att rättigheterna ska beaktas i alla barns liv. Delaktighetskampanjen är en del av genomförandet av Finlands första nationella barnstrategi. Republikens presidents maka Jenni Haukio är kampanjens beskyddare.

”Att höra barns och ungas röst främjar delaktighet och jämlikhet och ger en känsla av att de egna tankarna har betydelse och genomslagskraft. I vår tid, där alltför många barn upplever att de inte har något att säga till om i fråga om beslutsfattande som gäller dem själva, stärker barnstrategins delaktighetskampanj känslan av att bli hörd. Den är ett värdefullt och nödvändigt projekt”, konstaterar kampanjens beskyddare Jenni Haukio.

Barn och unga kan skicka in sina idéer på barnstrategins webbplats under tiden 19.11–19.12.2021. Man kan skicka in sina idéer ensam, tillsammans med kompisar eller till exempel med sin skolklass. 

”Det viktigaste är att idéerna är praktiska, att de gäller barn och unga i allmänhet och att de kan förverkligas under år 2022. Vi kan bara finansiera idéer som kan genomföras snabbt och som är till nytta för barn och unga i hela landet”, säger Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin. 

Alla idéer som skickas in gås igenom och bereds för en jury, som sedan utvärderar dem och väljer ut 10–12 genomförbara idéer. 

Efter det får barn och unga rösta om vilka idéer som ska förverkligas. Omröstningen ordnas 26.1–9.2.2022. Under år 2022 kommer 2–6 idéer att förverkligas. Valresultatet offentliggörs den 14 februari 2022.

Genomförandeplanen för barnstrategin innehåller 30 olika åtgärder för att stärka barnets rättigheter i Finland. Åtgärderna i genomförandeplanen ökar till exempel barnets delaktighet och barnets rätt till information.

Delaktighetskampanjens jury:
Johanna Laisaari, Nationella barnstrategin (ordf.)
Eero Löytömäki, Allians    
Elina Pekkarinen, Barnombudsmannen
Tuomas Kurttila, Mödrahemsföreningen
Hanna Tulensalo, Arjesta voimaa –projektet (Rädda Barnen)
Onni Westlund, Pesäpuu
Johanna Olli, Åbo universitet
Janette Grönfors, Delegationen för romska ärenden
Sanna Valtonen, Turvapaikanhakijoiden tuki
Christina Gestrin, Folktinget
Lotte Telakivi, Seta
Anni-Sofia Niittyvuopio, Sametingets ungdomsråd

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, [email protected], 029 516 1177 
Laura Saarinen, sakkunnig i den nationella barnstrategin, [email protected], tfn 029 516 3352

Sivun alkuun