Hyppää sisältöön
Media

Lapsi- ja perhejärjestöjen kuulemistilaisuudessa 19.5.2022 keskusteltiin tavoitteista ja ratkaisuehdotuksista sosiaaliturvauudistukselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2022 11.30
Uutinen

Sosiaaliturvakomitea järjesti lapsi- ja perhejärjestöjen kuulemistilaisuuden torstaina 19.5.2022. Tilaisuuden tarkoituksena oli käydä sosiaaliturvakomitean linjauksia ja ratkaisuehdotuksia edistävää keskustelua komitean, jaostojen sekä lasten ja perheiden sosiaaliturvaa ja palveluja tarkastelevan työryhmän jatkotyötä varten.

Vastaavanlainen kuuleminen järjestettiin opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajille aikaisemmin toukokuussa.

Lasten ja perheiden etuusjärjestelmässä on tunnistettu useita kehittämistarpeita, ja järjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen on katsottu soveltuvan osaksi sosiaaliturvauudistusta. Järjestöjen edustajat nostivat esiin huolen periytyvästä lapsiperheköyhyydestä ja toivoivat sosiaaliturvakomitealta määrätietoisia toimia ja linjauksia, joilla varmistetaan lapsiperheiden riittävä toimeentulo. Huomiota kiinnitettiin erityisesti työelämän perhemyönteisyyden lisäämiseen, perhemuotojen moninaisuuden tunnistamiseen sekä sosiaaliturvan ennakoitavuuteen eri elämäntilanteissa ja nivelvaiheissa.

Tavoitteena kestävä ja johdonmukainen lapsi- ja perhepolitiikka

Useissa puheenvuoroissa painotettiin lasten ja perheiden sosiaaliturvan tarkastelua sekä omana kokonaisuutena että läpileikkaavasti osana sosiaaliturvauudistusta. Joustavilla perhe-etuuksilla nähtiin olevan merkittävä rooli vanhempien työllistymisessä ja yhdenvertaisuustavoitteiden saavuttamisessa. 

Keskustelua käytiin myös lapsilisäjärjestelmän kehittämistarpeista. Lapsilisien ostovoiman heikkeneminen herätti huolta ja ratkaisuksi järjestöt ehdottivat lapsilisän sitomista indeksiin. Lisäksi ehdotettiin lapsilisien kohdentamista molemmille vanhemmille vuoroasumistilanteissa sekä lapsilisän maksamista täysi-ikäisyyteen asti. Järjestöjen mukaan näillä toimilla olisi mahdollista vähentää perheiden taloudellisia haasteita. 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä osallisuuden ja vastavuoroisuuden lisääminen

Järjestöjen edustajat korostivat joustavasti toimivien varhaiskasvatuspalveluiden sekä kotiavun merkitystä lapsiperheiden vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Lisäksi edustajat pohtivat vuorohoidon saatavuuden parantamista myös pienille kouluikäisille lapsille. Keskustelua käytiin keinoista, joilla palkattoman hoivatyön yhteiskunnallista arvoa tuotaisiin paremmin näkyväksi.

Pyrkimys vähentää pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

Useissa puheenvuoroissa nostettiin esiin huoli siitä, että monissa perheissä toimeentulotuesta on muodostunut perheen pitkäaikainen tulonlähde. Tilanteen korjaamiseksi ehdotettiin muun muassa perusturvan tason korottamista sekä vanhempien työllisyyden tukemista monipuolisen palvelukartoituksen avulla. Toisaalta keskustelua käytiin myös kasvavista etuusmenoista ja lapsiperheiden korkeista veroista. Lisäksi esiin nousi huoli myös vammaisten ja sairaiden lasten sosiaaliturvan ongelmakohdista, joilla nähtiin olevan yhteys perheiden pitkäaikaiseen turvautumiseen toimeentulotukeen.


Komitean, jaostojen ja lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän puheenjohtajat kiittivät kuulemiseen osallistuneita rakentavasta keskustelusta. 

Tilaisuudessa puheenvuoron pitivät:

Sonja Falk, lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto
Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkosto
Ahti Hurmalainen, Elatusvelvollisten Liitto ry
Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland rf
Jari Ketola, Pesäpuu ry
Ylva Krokfors, Vammaisfoorumi ry
Katri Hyytiä, Lastenvalvojat ry
Merike Helander ja Katja Mettinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätietoja:

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 778, [email protected]
lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut –työryhmän puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, p. 029 524 7066, [email protected] 
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 029 516 3085, [email protected]

Sivun alkuun