Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos lausunnolle: Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen erillisrahoitus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2019 8.42
Uutinen

Valtion tutkimusrahoitusta on tarkoitus laajentaa yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Vastaavanlainen rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on ollut käytössä jo pitkään. Laajentamisen tavoitteena on vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä.

Muutos tehtäisiin lisäämällä sosiaalihuoltolakiin uusi pykälä yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.

Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi myöntää vuosittain rahoitusta tutkimushankkeille, joiden arvioidaan sopivan yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. Painoalueista ja tavoitteista säädettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, ja ne valmisteltaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa arviointiryhmässä, joka myös seuraisi hankkeiden toteutumista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian keväällä 2020.

Asiaa koskevat luonnokset hallituksen esitykseksi ja STM:n asetukseksi ovat lausunnolla 20.12.2019 asti.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295163492
hallitussihteeri Laura Terho, p. 0295163550

Sivun alkuun